Par mums

  
 
 
 
Informācija par biedrību ”Fenikss SI”
 
Biedrības mērķi un uzdevumi.
Biedrības pamatmērķis ir sodu izcietušo personu sociālā rehabilitācija un integrācija sabiedrībā. Sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumu sniegšana narkotiku lietotājiem, AIDS slimniekiem un viņu tuviniekiem.
 
Biedrības darbinieki veido atbalsta grupas personām pēc ieslodzījuma, atkarīgajiem, kurās dalībnieki saņem psiho-sociālo atbalstu, tiek informēti par kopienā pieejamajiem pakalpojumiem. Palīdzam risināt mājokļa, invaliditātes noformēšanas jautājumus kopienā dzīvojošiem atkarīgajiem un cilvēkiem pēc ieslodzījuma. Motivējam uzsākt un turpināt ārstēšanos HIV AIDS gadījumos, mainām šļirces,  nodrošinām ar prezervatīviem, veicam informējoši- izglītojošo darbu.
 
Biedrība, sadarbojoties ar probācijas dienestu, pašvaldību veic izglītojošo darbu skolās, organizē dažādas aktivitātes skolu jauniešiem, lai dotu viņiem iespēju pavadīt brīvo laiku bez alkohola un narkotikām un paaugstinātu viņu toleranci pret atkarību izraisošo vielu piedāvājumu. Organizējam vasaras nometnes jauniešiem ar uzvedības traucējumiem.
 
Perspektīvā plānojam izveidot socializācijas centru personām pēc ieslodzījuma, HIVAIDS inficētajiem un citām sociāli izstumtajām grupām.
 
 
 
 
 
Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv