Starpnozaru komisijas

HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas un ar to saistītu sēžu protokoli
Biedrības "Apvienība HIV.LV" pārstāvis iekļauts komisijas sastāvā 2008. gada 18. jūnijā
Komisijas darbības mērķis: nodrošināt profesionālu nozares speciālistu atbalstu veselības politikas īstenošanai HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanā, kā arī sekmēt starpnozaru sadarbību un nodrošināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību lēmumu sagatavošanā

 Komisijas nolikums (29.03.2017.)

2008. gada 17. septembris
2008. gada 17. decembris  Apvienības HIV.LV prezentācija
2009. gada 18. marts

2009. gada 22. aprīlis  LIC direktores B. Rozentāles vēstule "Par HIV/AIDS pacientu veselības aprūpi ierobežota finansējuma apstākļos"
2009. gada 13. maijs Apaļā galda diskusijas „Par ģimenes ārsta lomu HIV inficēto personu veselības aprūpē” protokols
2009. gada 17. jūnijs
2009. gada 16. decembris
2010. gada 17. februāris  
2010. gada 31. marts  Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes protokols Nr.1
2010. gada 19. maijs  Apvienības HIV.LV prezentācijas  
2010. gada 23. novembris  Apvienības HIV.LV prezentācija  Protokollēmuma izpilde: Grozījumu Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 „Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība” projekti
2011. gada 16. marts Protokollēmumi   Apvienības HIV.LV prezentācija  Informatīvais ziņojums par Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmas 2009. -2013. gadam vidusposma izpildi  
2011. gada 18. maijs 
Veselības Ekonomikas centra prezentācija par ARVT izmaksām  Latvijas cietumu medicīnas integrācija sabiedrības medicīnā Protokollēmuma izpilde: Veselības ministrijas vēstule Veselības Ekonomikas centram
2011. gada 27. jūnijs sanāksmes par līdzestību HIV infekcijas ārstēšanā Veselības Ekonomikas centrā protokols
2011. gada 07. septembris (The Global Fund)
2011. gada 26. oktobris Protokollēmuma izpilde: Veselības Ekonomikas centra prezentācija "HIV/AIDS pacientu līdzestības uzlabošanas pasākumi" 
2011. gada 14. decembris  Eiropas Savienības un tās dalībvalstu paziņojums Pasaules AIDS dienā, 2011 šeit>>>
2012. gada 22. februāris 
2012. gada 06. jūnijs  A. Molokovska komentārs avīzē Diena 09.08.2012 "Cik HIV ārstēšana dzīvos vakardienā?" Apvienības HIV.LV 2012.g. 02. jūlija vēstule Veselības ministrijai un Nacionālajam Veselības dienestam "Par HIV infekcijas terapijas uzsākšanas indikāciju" šeit>>> Nacionālā Veselības dienesta atbilde šeit>>>  Veselības ministrijas atbilde šeit>>>
2012. gada 28. jūnijs 
Sanāksme VM par HIV inficēto pacientu līdzestības problēmām ārstēšanas procesā HIV/AIDS NVO ieteikumi prioritātēm un struktūrai efektīvākai Nacionālā Veselības dienesta izstrādāto pasākumu līdzestības veicināšanas īstenošanai        Juridisks atzinums vai valsts 2009. gadā noteiktais ierobežojums uzsākt bezsimptomu HIV infekcijas ārstēšanu pie CD4 šūnu skaita <200 šūnas/ml ir priekšmets/pamats sūdzībai Tiesībsargam   Apvienības HIV.LV 09.10.2012. vēstule Veselības ministrijai un Nacionālajam Veselības dienestam "Par HIV infekcijas terapijas uzsākšanas indikāciju"  Nacionālā Veselības dienesta atbilde (16.10.2012) šeit>>>

2012. gada 21. novembris Nacionālā Veselības dienesta atbilde par ģimenes ārsta norīkojuma nepieciešamību pacientiem, kuriem ir uzstādīta HIV diagnoze, un izrakstu/norīkojumu derīguma termiņu šeit>>>  Veselības ministrijas atbilde par HIV infekcijas terapijas uzsākšanas indikāciju (CD4 šūnu skaits) šeit>>>  Veselības ministrijas atbilde nevalstiskajām organizācijām par HIV infekcijas terapijas uzsākšanas kritēriju maiņu   
2012. gada 18. decembris Sanāksmes par nepieciešamo papildus finansējumu antiretrovirālās (ARV) terapijas zālēm protokols  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas 2013. gada 9.janvāra vēstule Nr.9/9-2-n/13-11/3 „Par valsts apmaksāto antiretrovirālo terapiju HIV/AIDS infekcijas ārstēšanai”   Ministru kabineta vēstules projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai 
2013. gada 12. februāris Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdes protokols Biedrības „Apvienība HIV.LV” rekomendāciju par hroniskā C hepatīta ārstēšanas pieejamību apspriešana
2013. gada 27. februāris
   
2013. gada 15. maijs   
2013. gada 18. septembris
2013. gada 10. oktobris Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdes protokols šeit>>>  Finanšu ministrijas atbildes vēstule "Par valsts budžeta finansējumu veselības aprūpei un zāļu kompensācijai 2014. gadā" 
2013. gada 11. decembris      
2014. gada 10. februāris
Par Valsts kontroles veikto likumības revīziju "Vai Veselības ministrijas īstenotā politika kompensējamo medikamentu jomā darbojas atbilstoši sabiedrības interesēm?" VK vēstule Farmācijas jomas konsultatīvajai padomei.
2014. gada 09. aprīlis  Apvienības HIV.LV vēstule Nacionālajam Veselības dienestam (NVD) "Par HIV infekcijas diagnostikas, ārstēšanas un profilakses klīnisko vadlīniju ieviešanu klīniskajā praksē" šeit>>>  Lasiet NVD atbildi
2014. gada 11. jūnijs   
2014. gada 17. septembris        
2014. gada 26. novembris                
2014. gada 10. decembris Sanāksmes par testēšanas rezultātu pārskatu elektroniskās nosūtīšanas iespējām pacientiem un HIV profilakses punktos veikto HIV eksprestestu atzīšanu protokols šeit>>>        
2015. gada 05. maijs   Labots protokols /.docx fails/ 
2015.  gada 30. septembris                    
2016. gada 13. janvāris            
2016. gada 29. novembris, konference «Līdzestība Latvijā: vai varam savādāk? vai varam labāk?» Prezentācija (Apvienība HIV.LV) Pieņemtā rezolūcija (pilns teksts) Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai «Par HIV-infekcijas diagnostikas paplašināšanas iespējām»       
2017. gada 15. maijs  Nevalstiskās organizācijas izsaka atbalstu Veselības ministrijas izstrādātajam plānam HIV izplatības ierobežošanai  Tiesībsarga atbilde uz atbalsta vēstuli   
2017.gada 29.septembris HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas komisijas priekšsēdētājai Dainai Mūrmanei-Umbraško k-dzei «Par ārkārtas Komisijas sēdes sasaukšanu» (18.09.2017.)  
2018. gada 13. marts  Biedrību vēstule par Komisijas sēdes sasaukšanu šeit>>> /Word fails/ «ARV terapijas pieejamība HIV inficētām personām» /Dr. I. Ažiņas prezentācija/ «HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam» /VM J. Feldmanes prezentācija2018.g.28.aprīlis: Preses relīze: «NVO pauž satraukumu par HIV pacientu ārstēšanas iespēju neizmantošanu» / NVO vēstule Veselības ministrei Andai Čakšai un Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētājam Romualdam Ražukam Dr. I. Ažiņas prezentācija Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē 2018.g. 08. maijā «ARV terapijas pieejamība HIV inficētām personām»          

2018. gada 15. jūnijs Veselības ministrijas un biedrību “Apvienība HIV.LV” un “AGIHAS”, kas pārstāv HIV inficēto personu cilvēku intereses un sniedz viņiem nepieciešamo morālo atbalstu, sadarbības memorands.      

2018. gada 05. septembris Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēde «Par situāciju personu ar C hepatītu un HIV/AIDS ārstēšanā» | Visas prezentācijasNacionālā Veselības dienesta prezentācijaTabula «AIDS un mirstība uz 01.01.2018»

2018. gada 12. oktobris       
2018. gada 16. oktobris Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde «Par situāciju personu ar C hepatītu un HIV/AIDS ārstēšanā»Dr. med. I. Tolmanes prezentācijaVeselības ministrijas prezentācija |     

2019. gada 19. marts HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plānā 2018.-2020. gadam iekļauto pasākumu izpildes pārskats par 2018. gadā paveikto       

          


Sabiedrības veselības koordinācijas komisijas un ar to saistīto sēžu protokoli
Biedrības "Apvienība HIV.LV" pārstāvis iekļauts komisijas sastāvā 2010. gada 14. jūnijā
Komisijas darbības mērķis: nodrošināt sabiedrības veselības valsts politikas attīstības un ieviešanas koordināciju

2010. gada 07. jūlijs
2010. gada 31. augusts  Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2011. - 2017. gadam 09.11.2010. redakcijā
2010. gada 12. novembris Sanāksmes par primārās veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes jautājumiem, gatavojot likumprojektu „Veselības likums”, protokols.  Veselības likuma projekts 16.11.2010. redakcijā
2010. gada 16. decembris   Uztura padomes un Sabiedrības veselības koordinācijas komisijas sēde
2014. gada 12. februāris
Sabiedrības veselības koordinācijas komisijas 1. sēde pēc tās darbības atjaunošanas
2014. gada 19. jūnijs      

  
Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv