Biedrība "Apvienība HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
 2008. gada Apvienības HIV.LV jaunumi
 
Kārtējā HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sanāksme notiks 17. decembrī. Sanāksmes darba kārtībā ir iekļauti arī šobrīd akūti jautājumi: darba kārtību skatiet šeit>>>   Biedrības Apvienība HIV.LV valdes priekšsēdētāja ziņojuma Komisijai prezentācija šeit>>>  Sanāksmes protokols šeit>>>  Visas prezentācijas pieejamas saitē http://www.sva.gov.lv/lv/aidsunsti/hivinfekcija/prezentcijas/
 
Nākamā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sanāksme notiks š.g. 17. decembrī plkst. 11:00 Zaļajā zālē. Darba kārtībā iekļauti sekojošie jautājumi: Sabiedrības integrācijas fonda aprēķini par administratīvo resursu ekonomijas iespējām, ja tiek pielietota  flat-rate  metode (ziņo A. Baumane, LSIF); ĪUMSILS ziņojums par deleģēšanas pieredzi Igaunijā un Lietuvā (ziņo A. Kleinberga).
Notika kārtējā Valdības un NVO sadarbības memoranda Padomes sēde, kurā tika izskatīts jautājums par administratīvo resursu ekonomijas iespējām, ja tiek izmantota flat-rate (fiksētā, jeb pamatmaksas) metode projektu administrēšanā. Priekšlikumu un aprēķinus veica Sabiedrības Integrācijas fonds. Vienotas likmes izmantošana, administrējot projektus pēc LSIF aprēķiniem, ļautu ietaupīt finanšu resursus. Jāpiebilst, ka Finanšu Ministrija ir devusi uzdevumu auditoru kompānijai „Ernst&Young" izstrādāt flat rate sistēmu, kuru izmantot Latvijā. A.Kleinberga prezentēja ziņojumu par Valsts uzdevu deleģēšanu NVO sistēmas pieredzi Igaunijā un Lietuvā. Jāteic, ka abās kaimiņvalstīs uzdevumu deleģēšanas sistēma nav aprakstīta vienā dokumentā, kurš būtu izmantojams Latvijā, bet ir noskaidrojies, ka Igaunijā ir daudz skaidrāka NVO no valsts budžeta finansēšanas sistēma un citi atbalsta mehānismi NVO. Darbs pie uzdevumu deleģēšanas instrukcijas izstrādes ir apstājies, sakarā ar to, ka ĪUMSILS tiek reorganizēts. Darbs varēs atsākties 2009.gadā, kad jaunizveidotā Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija būs pārņēmusi ĪUMSILS lietas. Memoranda Padome tika informēta, ka līdz ar ĪUMSILS reorganizāciju ir noskaidrojies, ka tiks traucēta Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmas aktivitāšu ieviešana 2009.gadā. Aktivitātes programmas ieviešanai atsāksies ne ātrāk kā 2009.gada februārī. Šis fakts ietekmēs to NVO darbību, kas piedalās programmas aktivitāšu ieviešanā. Sēdē tika izskatīts padomes nākamā gada plāns, kas tiks izsūtīt memorandu parakstījušām organizācijām priekšlikumu iesūtīšanai. Nākamā Memoranda Padomes sēde plānota 28. janvārī.
 
Valsts Prezidents Valdis Zatlers uzaicina pie sevis uz darba tikšanos Pasaules AIDS dienā 1. decembrī sešu nevalstisko organizāciju, kas strādā HIV/AIDS jomā, pārstāvjus.  HIV/AIDS pacientu interešu nevalstiskās organizācijas tikšanās laikā pārstāvēs Apvienības HIV.LV valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Molokovskis, biedrības „AGIHAS” valdes loceklis Pēteris Vilkaste, organizācijas „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” vadītāja Agnija Jankovska, biedrības „Jaunatne pret AIDS” valdes priekšsēdētājas vietniece Silvija Pūpola, biedrības „Mozaīka” valdes loceklis Dzintars Skarbovskis un biedrības „DIA+LOGS” valdes priekšsēdētāja Ruta Kaupe. Šī gada 18. novembrī Apvienība HIV.LV pauda satraukumu par to, ka jau ceturto reizi gada laikā Latvijā iestājies pārtraukums pacientu apgādē ar antiretrovirālās terapijas medikamentiem, kas ir galvenais ārstēšanas paņēmiens AIDS slimniekiem. Savukārt 27. novembrī notikušajā ārkārtas HIV, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sēdē Veselības ministrija informēja, ka ir atrasti nepieciešamie līdzekļi, lai turpinātu HIV/AIDS pacientu ārstēšanu. Starptautiskā AIDS diena visā pasaulē šogad tiek atzīmēta 1. decembrī ar vienotu saukli „Turiet solījumu! Apturiet AIDS!”.
 
Ārkārtējā HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sanāksme notiks 27. novembrī plkst. 11.00 ar vienu jautājumu dienas kārtībā - pārtraukuma antiretrovirālās terapijas ātrāka novēršana.
 
Publicējam Biedrības AGIHAS projektu "Pasaules AIDS Diena Latvijā", ko finansē Pasaules AIDS Fonds. Apraksts šeit
 
Публикуем проект Общества AGIHAS "Всемирный День СПИДа в Латвии", финансируемый Всемирным Фондом СПИДа. Описание здесь
 
Veselības ministrija (VM) atbalstīja ANO Narkotiku un noziedzības biroja (UNODC) izteikto priekšlikumu veikt pētījumu par HIV/AIDS slimnieku pieejamību ārstēšanai. "VM īpaši interesē pētījuma rezultāti par izmaksu efektīvas terapijas iespējām HIV/AIDS pacientu ārstēšanā, kā arī konkrēti priekšlikumi par terapijas pieejamības uzlabošanu valstī, ņemot vērā arī citu valstu pieredzi un veiktos pētījumus",- raksta VM Valsts sekretāra vietnieks J. Bundulis vēstulē Sabiedrības veselības aģentūrai. Šo priekšlikumu Latvijas valstij UNODC virsnieks S. Rotberga izteica vēl 2008. gada jūnijā HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju ierobežošanas koordinācijas komisijas sēdē, bet ar protokollēmumu tas bija noformēts Komisijas sēdē 17. septembrī. Mēs izsakām cerību, ka šā pētījuma procesā tiks iesaistītas arī nevalstiskās organizācijas Apvienība HIV.LV, AGIHAS un DIA+LOGS, kas ir Latvijas HIV/AIDS pacientu interešu aizstāvji. Ja nenotiktu vilcināšanās šā UNODC priekšlikuma pieņemšanā, mums jau tagad būtu nopietni argumenti HIV/AIDS ārstēšanas pieejamības atjaunošanai.
 
Godātie kolēģi SUSTENTO! Biedrības Apvienība HIV.LV vārdā sirsnīgi pateicos Jums par izteikto atbalstu inficētiem ar HIV un AIDS slimniekiem, pārpublicējot SUSTENTO mājas lapā un izplatot mūsu biedrības paziņojumu presei par antiretrovirālās terapijas pārtraukšanu Jūsu Apvienības dalīborganizācijām! Visu pacientu organizāciju kopības izjūtai ir ārkārtīgi liela nozīme! Tikai kopā mēs varam panākt, lai visi pacienti jūtās droši mūsu valstī. Cerot uz turpmāku sadarbību, ar lielu cieņu, valdes priekšsēdētājs, A. Molokovskis.
 
Apvienība HIV.LV sagatavojusi paziņojumu presei (word formātā) par HIV/AIDS ārstēšanas pārtraukumu Latvijā 2008. gada nogalē.
 
Nevalstisko organizāciju rīcības plāns, sakarā ar kārtējo pārtraukumu antiretrovirālo zāļu apgādē:
-Elektroniskā vēstule Valsts prezidenta kancelejai par to, ka iepriekš pieteikta nevalstisko organizāciju tikšanās ar Valsts prezidentu 1. Decembrī tagadējos apstāķļos gūst jaunu saturisku piepildījumu (valde, Apvienība HIV.LV, 18. novembris)
-Nevalstisko organizāciju vēstules elektroniski un papīrformātā Valsts obligātas veselības apdrošiņašanas aģentūrai  ar kopijām Veselības Ministrijai un Latvijas infektoloģijas centram par pārtraukuma zāļu apgādē novēršanu (valdes Apvienība HIV.LV, AGIHAS, DIA+LOGS, 19. novembris)
-Paziņojums Latvijas presei par kārtējo pārtraukumu antiretrovirālo zāļu apgādē, kas balstīts uz biedrības Apvienība HIV.LV 14. novembrī mājas lapā publicēto informāciju (Inga Paparde, Apvienība HIV.LV, 18. novembris)
-Vēstule Valsts HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas priekšsēdētājam A. Čivčam par sanāksmes 17. decembrī darba kārtībā iekļaujamo jautājumu par pārtraukumiem antiretrovirālo zāļu apgādē (4 HIV/AIDS NVO pārstāvju vārdā Apvienība HIV.LV, 18. novembris, elektroniski un papīrformātā)
-Tikšanās ar LIC dierktores vietnieci Dr. Velgu Ķūsi (19. novembrī, Apvienība HIV.LV, DIA+LOGS)
-Vēstule elektroniski un papīrformātā Saeimas Veselības un sociālo lietu apakškomisijai ar lūgumu steidzami izskatīt jautājumu par  pārtraukumiem antiretrovirālo zāļu apgādē apkškomisijas sēdē (Apvienība HIV.LV, 20. novembris)
-Aktuālizēt  pārtraukumus antiretrovirālo zāļu apgādē pacientu organizāciju konferencē 29. novembrī (Apvienība HIV.LV, AGIHAS, DIA+LOGS)
-Informātīvie elektroniskie paziņojumi starptautiskajām organizācijām EATG, ITPC, ECUO, ITPCru krievu un angļu valodās (Apvienība HIV.LV, AGIHAS, 20. novembrī)
-Preses relīze angļu valodā  Eirokomisijai, ECDC, CSF (Raminta Štuikyte, AGIHAS, 20. novembris)
 
19. novembrī Ministru kabineta Zaļajā zālē (2. stavā), Brīvības ielā 36, Rīgā, notiks Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda uzraudzības padomes kārtējā sēde. Sēde sāksies plkst. 11:00. Darba kārtībā ir sekojošie jautājumi: Finanšu ministrijas informācija par aktualitātēm darbības programmās, kas atveramas NVO Eiropas Sociālā fonda ietvaros; par Ministru kabineta noteikumu projektiem „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”” un "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3. apakšaktivitāti "Atbalsts nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto pasākumu ieviešanā"" un to virzību šobrīd. Iepriekšējās sēdes protokols atrodams saitē http://www.mk.gov.lv/file/files/valsts_kanceleja/sab_lidzdaliba/2008/protokols_nr9_projekts.doc
 
Vēstule Valsts prezidentam Valdim Zatleram nevalstisko organizāciju Apvienība HIV.LV, AGIHAS, Jaunatne pret AIDS, Latvijas Sarkanā Krusta jaunatne, DIA+LOGS, Mozaīka pārstāvju vārdā:
"Augsti godātais Valsts prezidenta kungs! 1.decembris ir Pasaules AIDS diena, kuru šogad nevalstiskās organizācijas Latvijā atzīmēs ar devīzi „Nestāvi malā! AIDS var skart arī Tevi!”. Latvijā reģistrēti 4216 HIV inficēšanās gadījumi, bet 617 cilvēkiem diagnosticēts AIDS (30.09.2008.g.). Patiesais HIV inficēto cilvēku skaits ir divas reizes lielāks. Tas ir daudz mūsu mazajai Latvijai. Lai aktualizētu HIV/AIDS profilakses nozīmi un veicinātu iecietību pret HIV inficētajiem cilvēkiem, mēs – HIV/AIDS jomā strādājošo nevalstisko organizāciju pārstāvji – būtu pagodināti, ja Jūs rastu iespēju pieņemt mūsu pārstāvjus un speciālistus savā pilī Pasaules AIDS dienā, 2008. gada 1. decembrī. Šī tikšanās būtu patiess apliecinājums valsts ieinteresētībai cīņā ar AIDS, kur nevalstiskajām organizācijām ir nozīmīga loma."
 
3. Ikgadēja pacientu organizāciju konference Trīspusēja Memoranda ietvaros notiks š.g. 29. novembrī. Konferencē Veselības ministrija plāno ziņot par sekojošiem jautājumiem: finansējums veselības aprūpei krīzes apstākļos - ko pacienti saņems un ko nē no valsts 2009. gadā; par valdības apstiprinātiem dokumentiem un to izpildei/ieviešanai obligāti nodrošināmo finansējumu; ko ministrija dara sadarbībā ar pacientu organizācijām, turpmākie plāni. Finanšu ministrija ziņos par to, kāds būs valsts (tai skaitā ES struktūrfondu) atblasts NVO nosiprināšanai un līdzdalībai veselības aprūpes procesos. 1. konferencē 2006. gadā piedalījās 81 cilvēks, 2. konferencē 2007. gadā - 76 cilvēki, šogad, kopā ar ārstniecības iestāžu vadītājiem (plāno pievienoties kā 4. puse) varētu būt ap 100 cilvēkiem. No HIV/AIDS organizācijām Memorandam pievienojušās biedrības Apvienība HIV.LV, AGIHAS un DIA+LOGS.
 
Nākamā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sanāksme notiks š.g. 19. novembrī plkst. 11:00 Zaļajā zālē.
 
Biedrībai "Apvienība HIV.LV" ir apstiprināts Fonda Ārstēšanas Gatavībai/TIDES Foundation projekts "Latvijas Apvienības un Baltijas Pozitīvās Sadraudzības potenciāla attīstīšana" darbam 2009. gadā. Projekts īstenosies no janvāra līdz septembrim ieskaitot un paredz 3 reģionālos seminārus nevalstiskajām organizācijām, Baltijas Pozitīvās Sadraudzības sammitu Latvijā un iespiedprodukciju Apvienības un Sadraudzības popularizēšanai sabiedrībā. Ar projekta aprakstu (pagaidām tikai krievu valodā) Jūs varat iepazīties sadaļā "Programmas un īstenojamie projekti". Lūdzam jau tagad sākt atsaukties tās nevalstiskās organizācijas Kurzemē, Latgalē un Vidzemē, kas būtu ieinteresētas piedalīties projektā kā labuma gūvēji.
 
Nākamā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sanāksme notiks š.g. 29. oktobrī plkst. 11:00 Zaļajā zālē.  Iepriekšējas 24. septembra sēdes protokols šeit>>>
 
15. - 18. septembrī Kijevā, Ukrainā noritējis East European & Central Asion Union of PLWH Organisations sadarbībā ar VisUkrainas organizāciju tīklu cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV/AIDS, organizēts seminārs "HIV/AIDS problēmas dzimtes (gender) aspekti". Seminārā no Latvijas piedalījas divas Apvienības HIV.LV pārstāves. Tuvākajā laikā mājas lapā būs pieejama informācija par apspriesto, pieredzēto un arī materiāli no apmācībām. Atskaite par treniņu un tā materiāli pieejami saitē http://www.ecuo.org/news/news:gender
15 – 18 сентября в г. Киев прошел тренинг «Гендерное измерение проблемы ВИЧ/СПИДа». Во время тренинга, участники рассматривали понятие «гендер» и находили примеры гендерных стереотипов, изучали различные подходы работы в преодолении гендерных факторов ВИЧ/СПИД и обменивались опытом. В тренинге учавствовали и две представительницы Латвии - члены Объединения HIV.LV. Подробную информацию и фотографии смотрите на http://www.ecuo.org/news/news:gender
 
Kārtējā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sanāksme notiks 2008. gada 24. septembrī plkst. 11:00 Zaļajā zālē.  Sanāksmes darba kārtībā iekļauti sekojošie jautājumi: Diskusija par ĪUMSILS iespējamo likvidāciju, institūcijas kompetenču pārdali un to iekļaušanu Bernu un gimenes lietu ministrijā; TM darba grupas ziņojums par Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. panta trešās daļas nosacījumu izpildi informācijas apmaiņā starp publiskām personām un privātpersonām atsevišķu uzdevumu deleģēšanā; FM darba grupas, kas strādā pie kritērijiem un kārtības kādā valsts finansējums tiek piešķirts NVO, ziņojums par iemesliem, kādēļ darba grupa darbs tika pagarināts līdz 2009. gadam. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums, konsolidēts, ar 2008. gada grozījumiem, skatīt šeit>>>
 
HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sanāksme notiks 17. septembrī. 
 
Baltijas Pozitīvā Sadraudzība nodibina ikgadēju akciju HIV/AIDS cilvēku aizstāvībai. Pērnavā, Igaunijā notikušajā starptautiskajā samitā no šāgada 22 līdz 24 augustam Baltijas Pozitīvā Sadraudzība pozicionē sevi kā organizāciju un grupu apvienība/ koalīcija, kuras darbības pamats ir nozīmīga un apzināta cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, iesaiste lēmumu pieņemšanā un darbībā. Baltijas Pozitīvā Sadraudzība kā neformāla organizācija dibināta 2007. gada 4. aprīlī. To dibinājušas piecas Latvijas, Igaunijas un Lietuvas nevalstiskās organizācijas. Organizācija ir atvērta jaunu organizāciju iesaistei. Katru gadu Baltijas Pozitīvo sadraudzību vada viena no Baltijas valstīm. Šogad priekšsēdētāja amata izpilde uz vienu kalendāro gadu nodota Latvijai, kā arī izstrādāts reāls darbības plāns – praktiski, šajā gadā izpildāmie uzdevumi Latvijai. Galvenais Latvijas prezidēšanas uzdevums ir būtiski palielināt Baltijas valstu HIV/AIDS nevalstisko organizāciju lomu un autoritāti šo valstu valdību uztverē. Sadraudzībai ir jāizstrādā vienotas pieejas attiecībās ar valsti un valsts pārvaldi, ņemot vērā katras valsts īpatnības, un izveidot politiskā atbalsta sistēmu, risinot to cilvēku problemātiskos jautājumus, kuri dzīvo ar HIV/AIDS. Baltijas Pozitīvā Sadraudzība nodibinājusi Ikgadēju Baltijas Pozitīvās sadraudzības akciju, kas norisināsies vienlaikus visās Baltijas valstīs 4. aprīlī. Baltijas valstu dati liecina, ka 2008. gada 1. augustā kopējais HIV inficēto personu skaits ir: Igaunijā 6685 (no tiem 226 AIDS stadijā), Latvijā 4761 (607 AIDS stadijā), Lietuvā 1355 (174 AIDS stadijā). Baltijas Pozitīvās sadraudzības interneta vietne www.ellpluss.org  Papildus informācija Latvijā (focal-point): Aleksandrs Molokovskis,                      26062077          , molokovskis@gmail.com
 
HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas darbības mērķis ir nodrošināt minēto, sabiedrībai bīstamo, slimību izplatības mazināšanu, savstarpēji koordinētu rīcību un priekšlikumu sniegšanu veselības politikas īstenošanai. Komisijas sastāvs veidots no nozares profesionāļiem un politikas plānotājiem, lai komisija iegūtu informāciju par esošo situāciju HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju jomā, komisija veidota kā platforma sadarbībai starp nozares profesionāļiem, politikas plānotājiem un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas minēto slimību profilakses jomā. Komisijas 1. sanāksmes 16.07.2008 protokolu lasiet šeit. Nākošā Komisijas sanāksme notiks 17. septembrī plkst. 14:00.
  
16. augustā, nometnes Vārnukrogā laikā, tiek sasaukta paplašināta valdes sēde. Papildus biedrības ikdienas dzīves jautājumiem, kas ir valdes kompetencē, valdes sēdes dienas kārtībā iekļauta ar HIV inficēto pacientu sūdzību par Latvijas Infektoloģijas centru izskatīšana: divu pacientu sūdzības par viņuprāt nepamatotu uzsāktas antiretrovirālās ārstēšanas uzteikšanu, viena pacienta sūdzība par hospitalizācijas nepamatotu atteikumu.
 
No 22. līdz 24. augustam Pērnavā, Igaunijā, notiks Baltijas Pozitīvās Sadraudzības aktivistu apmācības. Tāpat tiks skatīts Sadraudzības priekšsēdētāja rotācijas jautājums. Pēc protokola priekšsēdētāja postenis no Igaunijas jāpārņem Latvijai. Pasākuma programma šeit>>>
 
Nevalstiskās organizācijas tiks informētas par 2009. gada Valsts budžeta iecerēm 2008. gada 27. augustā. Sanāksmē NVO tiks informētas par 2009. gada valsts budžeta projektu. Nopietna diskusija šai jautājumā gan nevarēs notikt, jo Finanšu ministrija informēs pašu Ministru kabinetu par budžeta iecerēm tikai dienu pirms šīs sanāksmes, 26. augustā. Cerams, ka līdz šim datumam Finanšu ministrija būs saņēmusi Eiropas Komisijas atbildi uz Valsts Kancelejas priekšlikumu noteikt, ka administratīvie izdevumi ESF projektos ir attiecināmas izmaksas un to apmērs ir 20% nevalstiskām organizācijām un 5% valsts un pašvaldību iestādēm (no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām). Problēma ar administratīvo izmaksu pierādīšanu radusies divām ES valstīm - Latvijai un Slovēnijai. Eiropas Komisija uzskata, ka šajās valstīs īstenotājos ESF projektos administratīvās izmaksas nav izsekojamas ("lack of audit trail") un tajās ir iekļauti ar projektiem nesaistīti administratīvie izdevumi, pastāv neskaidras darba attiecības ar projektu vadītājiem un grāmatvežiem (vairāki darba dēvēji, paralēli projekti), uzticību nerada darba laika uzskaites mehānismi un prakse. Tapēc Eiropas Komisija nav atmaksājusi Latvijai 9 miljonus eiro par nepierādītajām administratīvajām izmaksām. Savukart Valsts kase norēķinājusies ar projektu īstenotājiem Latvijā pilnībā un līdz ar to valsts budžetā ir šo 9 miljonu eiro iztrūkums. Līdz 2008. gada beigām Latvijā strādās EK neatkarīgs auditors, kurš veiks pārbaudi un pārrēķinu esošo ESF projektu izlasē. Uz audita rezultātu pamata tiks izstrādātas nemainīgās administratīvo izdevumu likmes, atsevišķi NVO, valsts un pašvaldības iestādēm, un atkarībā no projektu kopējo tiešo izmaksu lieluma. Kāmēr neatkarīgs auditors veic izlases pārbaudi un izstrādā nemainīgas likmes skalu, Finanšu ministrija piedāvā uzskatīt administratīvās izmaksas ESF/ERAF/KF projektos par neattiecināmām, bet ierobežot tās ar 5% no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām valsts budžeta iestādēm. Ja finansējuma saņēmējs nav valsts budžeta iestāde, tad administratīvo izmaksu apjoms netiek ierobežots un netiek norādīts projektā.
 
Apvienība HIV.LV rīko treniņu - nometni "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt" sociālā darba veicējiem HIV profilaksē no 15. līdz 17. augustam Vārnukrogā, Rīgas rajona Babītes pagastā. Treniņu finansē SIA GlaxoSmithKline Latvia. Treniņa mērķis ir sniegt nevalstisko organizāciju darbiniekiem zināšanas par izdegšanas sindromu un tā kontroli. Uzziņas par treniņu pa tālruni                      26062077          . Treniņa dienas kārtību skatiet šeit>>>
 
Svarīgi visām nevalstiskām organizācijām: Ministru Kabinets par administratīvajām izmaksām, realizējot ESF projektus. 24. jūlija Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtībā tika iekļauti izskatīšanai divi MK noteikumu projekti - "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"" (VSS-515) un "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto pasākumu ieviešanā"" (VSS-516). Minētie tiesību aktu projekti  nosaka atbalsta saņemšanas kārtību NVO un pašvaldībām no Eiropas Sociālā fonda. Valsts sekretāru sanāksmē tika nolemts tos virzīt izskatīšanai Ministru kabineta komitejā pēc tam, kad Finanšu ministrija būs iesniegusi Ministru kabinetā ziņojumu par administratīvo izmaksu jautājumu.  Tā kā MK noteikumu projekti pēc būtības netika diskutēti, joprojām pastāv problēmjautājums saistībā ar projektu administratīvajām izmaksām (jautājums tika skatīts š.g. 21.maija Memoranda padomē). Kopš 21.maija Memoranda padomes sēdes jautājums par administratīvo izmaksu apmēra noteikšanu risinājies NVO nelabvēlīgā virzienā. Jūnija otrajā pusē Finanšu ministrija noformulējusi pozīciju - administratīvās izmaksas netiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Tas nozīmē, ka mums šobrīd vairs nav jautājums par 5% vai 20%, bet gan par to - vai administratīvās izmaksas kā tādas finansēt no ESF. Finanšu ministrija, ņemot vērā grūtības ar 2004.-2006.gada administratīvo izmaksu deklarēšanu Eiropas Komisijai, pieņēmusi lēmumu, ka nosakāms pagaidu risinājums- nefinansēt administratīvās izmaksas no ESF. Šobrīd arī nav noteiktas skaidrības, cik ilgi ilgs šis pagaidu risinājums. Tiešās pārvaldes iestādēm administratīvās izmaksas tiks segtas no valsts budžeta, bet NVO un pašvaldībām jārod finansējums savos budžetos. Valsts sekretāru sanāksmes dalībnieki tika informēti, ka 21. jūlija Ministru kabineta komitejas sēdē Ministru kabinets ir uzdevis Finanšu ministrijai sagatavot informatīvu ziņojumu par administratīvo izmaksu jautājumu. Ar protokollēmumā noteikto uzdevumu Finanšu ministrijai var iepazīties saitē http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mkksedes/saraksts/s/protokols/?protokols=2008-07-21 Informatīvais ziņojums tiks izskatīts Ministru kabinetā, kad arī tiks lemts par administratīvo izmaksu jautājumu un minēto divu noteikumu projektu tālāku virzību.
 
Nākamā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sanāksme notiks 2008. gada 6.augustā plkst. 11:00 Ministru kabineta Zaļajā zālē. Padomes funkcijas ir saistītas ar memoranda īstenošanas organizēšanu, izvērtēšanu un pilnveidošanu, tai skaitā – attiecīgu valsts budžeta prioritāšu noteikšana un ieteikumu sagatavošana par nepieciešamajiem tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem, kas saistīti ar valsts pārvaldes institūciju un nevalstisko organizāciju sadarbības īstenošanu.

2008. gada 18. jūnijā Veselības ministrs I. Eglītis parakstīja rīkojumu Nr. 105 "Par HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas izveidi". Komisijas sastāvā iekļauti četru HIV/AIDS nevalstisko organizāciju valdes priekšsēdētāji: R. Kaupe, biedrība "DIA+LOGS"; I. Kokars, biedrība "AGIHAS"; A. Molokovskis, biedrība "Apvienība HIV.LV"; L. Brīvība, biedrība "Jaunatne pret AIDS". Koordinācijas komisijas nolikums
 
Akceptēts biedrības Apvienība HIV.LV darbības īstermiņa stratēģiskais plāns laikposmam no 2008. gada 01. jūlija līdz 2009. gada 31. decembrim. Plāns formulē biedrības misiju, nosaka stratēģiskus mērķus, organizācijas vīziju un sasniegumus perioda beigās. Pilnu plāna tekstu lasiet sadaļā “Programmas un īstenojamie projekti”.
 
 
20. jūnijā notiks Biedrības Apvienība HIV.LV paplašināta valdes sēde, kurā papildus operatīviem biedrības dzīves jautājumiem, tiks izskatīts biedrības darbības īstermiņa stratēgiskais plāns laikposmam no 2008. gada jūlija līdz 2009. gada decembrim. Pēc valdes akcepta, plāna projekts tiks iesūtīts biedrības vēstkopā plašai biedru un atbalstītāju apspriešanai. Pie reizes lūdzam biedrus, kas to vēl nav izdarījuši, samaksāt biedru naudu par 2008. gadu, kā arī iekrājušos iepriekšējo gadu parādus. Biedru nauda ir vitāli svarīga biedrības īstenojamo projektu līdzfinansējumam.
 
No 2. līdz 5. maijam Maskavā notika Otrā Starptautiskā Austrumeiropas un Centrālāzijas HIV/AIDS konference Latviju konferencē pārstāvēja 6 cilvēki – 2 no biedrības AGIHAS, 1 no biedrības Apvienība HIV.LV, 2 Sabiedrības veselības aģentūras darbinieki un 1 Veselības ministrijas ierēdnis. Biedrību pārstāvji saņēma konferences organizētāju stipendijas konkursa rezultātā, lai viņu dalība konferencē būtu iespējama.  Ar Konferences gala atskaiti krievu un angļu valodās Jūs varat iepazīties saitēs:
Tāpat konferences mājas lapā  Jūs varat iepazīties ar konferences dienu avīzēm.
 

 
Apvienība HIV.LV paplašinās
Ievēlēta jauna valde
Apvienības HIV.LV kopsapulcē 2008. gada 05. martā Apvienībā uzņemta biedrība "Jaunatne pret AIDS", kā arī ievēlēta jaunā valde šādā sastāvā: Ingrīda Rudzīte (Fenikss SI), Silvija Pūpola (Jaunatne pret AIDS), Guntis Sproģis (AGIHAS), Agita Sēja (ar tiesībām veikt finanšu operācijas), Aleksandrs Molokovskis (priekšsēdētājs)
 

 
Ziņojums par NVO pārstāvju tikšanos ar Ministru prezidentu I. Godmani valsts un NVO sadarbības memoranda padomes ietvaros. 20. februarī, Memoranda padomes ietvaros, tika organizēta I.Godmaņa tikšanās ar NVO, kā arī 19 organizācijas, tai skaitā Apvienība HIV.LV, parakstīja sadarbības memorandu. I.Godmanis uzsvēra, ka plānotais tikšanās mērķis ir apspriest NVO iesūtītos priekšlikumus valdības deklarācijai un valdības rīcības plānam. Bet apspriedes laikā diskusija ievīrzījas citos rāmjos un tikšanās beigās bija pieņemti iepriekš neparedzēti lēmumi. vairāk ...

Biedrība AGIHAS informē:
Biedrības AGIHAS (Atbalsta Grupa Inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem) mājas lapā www.ltn.lv/~agihas Jūs varat atrast daudz interesantu un aktuālu materiālu par HIV/AIDS latviešu valodā.
Biedrība AGIHAS informē arī par AIDS ārstniecības aktīvistu pretdarbību hipertermijas medtehnoloģijai (MT) Latvijā:
2006. gadā biedrība Apvienība HIV.LV (HIV.LV) informē AGIHAS, ka Latvijas krievu presē parādījušās reklāmas par jaunu brīnumlīdzekli pret AIDS – hipertermiju.
AGIHAS konsultējas ar Latvijas Infektoloģijas centru (LIC), kas apstiprina faktu, ka atsevišķi pacienti izmanto šo metodi, minot kādu pacientu, kura vīrusa slodze pēc hipertermijas ir palielinājusies un imunitāte pasliktinājusies. Diemžēl LIC nevar atturēt šos pacientus, jo tā ir viņu brīva izvēle.
2006. gada decembrī AGIHAS nosūta rakstu “Kārtējais brīnumlīdzeklis pret HIV” avīzei “Diena” ar kopiju Veselības ministrijai (VM). No “Dienas” nekādas atbildes, bet VM atbildēja, ka informāciju ņēmusi vērā.
13.01.2007 Ingas Papardes kritisks raksts “Neatkarīgajā Rīta Avīzē” (NRA).
03.04.2007 HIV.LV saņēma VM atbildi, kurā minēts, ka hipertermijas metode ir reģistrēta, “to var izmantot ... arī nelielai daļai HIV/AIDS slimnieku... (Latvijas) vigilances sistemā nav saņemti ziņojumi par hipertermijas pielietošanas laikā novērotām blaknēm... ir tiesības ierosināt anulēt medtehnoloģijas apstiprinājumu... administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā”.
15.06.2007 HIV.LV saņēma LIC atbildi, kas paskaidro, ka “... LIC speciālistu rīcībā nav uz pierādījumiem balstītu klīnisku pētījumu datu par hipertermijas terapijas efektivitāti, kā arī pārliecības par minētās procedūras nekaitīgumu... reģistrējot šo MT... LIC viedokli nelūdza... neviens no LIC ārstiem nav rekomendējis un nerekomendē hipertermijas metodi kā alternatīvu HIV un/vai hepatīta C infekcijas ārstēšanai”.
AGIHAS uzraksta redzamākas Eiropas AIDS NVO “European AIDS Treatment Group” (EATG) vēstules Latvijas VM melnrakstu. EATG nosūta vēstuli VM 06.09.2007.
06.11.2007 EATG saņēma VM atbildi.
HIV.LV piebilde: 10.11.2007 personiskās tikšanas laikā ar VM valsts sekretāra vietnieku, HIV.LV lūdz izskatīt jautājumu pēc būtības padziļināti, uz ko saņemts apsolījums to darīt.
11.11.2007 AGIHAS sūta HIV.LV komentāru par VM atbildi (HIV.LV piebilde: atzīmēta VM formālā attieksme pret problēmu, apejot tās būtību).
24.11.2007 AGIHAS atkārtoti sūta avīzei “Diena” nedaudz papildinātu rakstu “ Kārtējais brīnumlīdzeklis pret HIV”.
27.11.2007 otrs kritiskais raksts NRA.
28.11.2007 ziņu aģentūra LETA izplata paziņojumu “Veselības inspekcija vērtē hipertermijas metodes lietošanu slimnieku ārstēšanā”.
13.12.2007 saņemts ziņojums par (Latvijas) hipertermijas “institūta” reklamēšanos Krievijā (HIV.LV piebilde: notiek skaidrojošais darbs starptautiskajās vēstkopās).
27.12.2007 AGIHAS komentē VM vēstuli EATG.
20.02.2008 VSMTVA ar rīkojumu Nr. 71 anulē hipertermijas MT un izslēdz to no atļauto MT saraksta. Ārstēt pacientus ar hipertermijas metodi aizliegts.
 

2008. gada 05. martā plkst. 10:00 notiks kārtēja biedrības Apvienība HIV.LV kopsapulce. Visi organizācijas biedri tiek laipni aicināti piedalīties kopsapulcē Kurzemes priekšpilsētas sociālā dienesta telpās, Rīgā, Baldones ielā, 2.

28. janvārī
Latvijas Radio 1. programmas raidījuma “Krustpunktā” diskusijā par veselības pakalpojumu pieejamību Latvijā piedalījas arī Apvienības HIV.LV  valdes priekšsēdētājs A. Molokovskis. Ja vēlāties noklausīties raidījumu internetā, lūdzu, apmeklējiet saiti http://www.latvijasradio.lv/program/2008-01/index.htm , tad izvēlaties datumu 2008.01.28 un laiku 13.07. Ja vēlaties komentēt raidījumā dzirdēto, uzrakstiet mums vēstuli uz adresi apvieniba@apvienibahiv.lv

2008-07-01
Ir sākušās biedrības Apvienība HIV.LV projekta "Mēs zinām kā palīdzēt un gribam, lai zinātu citi", ko atbalsta Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, aktivitātes. Aktivitāšu programmas un datumus varat apskatīt sadaļā “Programmas un īstenojamie projekti” saitē http://www.apvienibahiv.lv/?p=3350&lang=886 Par atbalsta grupas nodarbībām Tukumā interesējieties pie koordinētājas I. Rudzītes, tlr.                      3124488          ,                     29...         . Par atbalsta grupas nodarbībām Salaspilī  interesējieties pie koordinētājas I. Nipkenas, tlr.                      7976359          . Par izglītojošiem semināriem Dagdā  interesējieties pie koordinētājas M. Zariņas, tlr.                      5653302          ,                      28888094          . Visu nepieciešamo informāciju varat iegūt arī no projekta vadītāja A. Molokovska, tālr.                      26062077          , e-pasts molokovskis@gmail.com

Informācija par UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime - Apvienoto Naciju Narkotiku un Noziedzibas Biroja) finansēta projekta “Esi labi informēts!” un aktivitātes “Konsultācijas “līdzīgs – līdzīgam”” Latvijas ieslodzījuma vietās ieviešanu
Projekts “Esi labi informēts!” darbam ieslodzījuma vietās ir sekmīgi ieviests kopš 2007. gada 1. decembra. Ir parakstīti līgumi, notikušas vairākas konsultācijas Ieslodzījuma vietu pārvaldē, 27. decembrī notiks pirmais cietuma apmeklējums, notiek sarakste ar ieslodzītajiem, labi strādā biedrības mājas lapa.
Kā papildus biedrības brīvprātīga aktivitāte projektam “Esi labi informēts!” ar 2008. gada februāri Jelgavas, Pārlielupes, Matīsa un Iļģuciema cietumos tiks ieviestas individuālas konsultācijas “līdzīgs – līdzīgam” ar HIV inficētajiem ieslodzītiem ar mērķi informēt viņus par HIV infekcijas norīsi, ārstēšanu, blakusefektiem un citiem saistītiem jautājumiem. 21. decembrī notika šīs aktivitātes ieviešanas darba grupas apspriede, kura piedalījas 6 Apvienības HIV.LV biedri, kas izteica vēlēšanos darboties šajā pilotprojektā.
Šīs aktivitātes ieviešanu augstākminētajās ieslodzījuma vietās atbalstīja Tieslietu ministrija savā vēstulē 17. decembrī un 2008. gada janvārī biedrība uzsāks sarunas ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi par organizatorisko nodrošinājumu.

 
 
Biedrībai piešķirta valsts budžeta dotācija no Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Lauku NVO atbalsta programmas līdzekļiem
ĪUMSIL atbalstīja biedrības Apvienība HIV.LV projektu “Mēs zinām kā palīdzēt un gribam, lai zinātu citi”.  Cilvēkiem, kas nonākuši dzīves grūtībās, it īpaši narkotiku vai alkohola atkarībā, inficētiem ar HIV, mājokli zaudējušiem ir ļoti grūti atgriezties pilnvērtīgajā sabiedrības dzīvē, arī iecietības līmenis pret viņiem ir zems. Šis projekts vispirms orientēts uz atkarīgo, inficēto ar HIV un mājokli zaudējušo cilvēku atbalstu un motivēšanu uzņemties atbildību par savu dzīvi, uz viņu iedrošināšanu atkal kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Latvijas mazpilsētās ir ļoti vāji attīstīts atbalsta grupu darbs. Tāpēc šā projekta ietvaros tiks organizētas un vadītas atbalsta grupas Salaspils patversmē nonākušiem cilvēkiem ar komleksām problēmām (kā arī apmācīti patversmes darbinieki atbalsta grupu vadīšanai), un Tukumā dzīvojošajiem narkotiku un alkohola atkarīgiem, kā arī ar HIV inficētiem cilvēkiem . Savukārt Dagdā, trīs semināru laikā, tiks apmācīti Daugavpils un Krāslavas rajonu nevalstisko organizāciju darbinieki kā strādāt ar atkarībās nonākušajiem cilvēkiem, kā arī ar jaunātni atkarību un HIV profilakses nolūkā. Sagaidāmie rezultāti: cilvēku resociālizēšanās, iecietības līmeņa pieaugums, stigmas mazināšana, sagatavoti speciālisti darbam ar atkarīgiem un atbalsta grupu vadītāji, informēti jaunieši. Projekts īstenosies 2008. gadā no janvāra līdz jūlijam.
Pilnu projekta tekstu lasiet sadaļā “Programmas un īstenojamie projekti”.


Biedrības AGIHAS pārstāvis ir iekļauts Eiropas HIV/AIDS pilsoniskās sabiedrības forumā
 
Kopš 2007. gada novembra mūsu Apvienības dalīborganizācijas AGIHAS pārstāvis ir iekļauts Eirokomisijas “EC HIV/AIDS Think Tank” konsultējošā organā “HIV/AIDS pilsoniskās sabiedrības forums” (“HIV/AIDS Civil Society Forum”), kas sniedz priekšlikumus Eiropas Komisijai (“EC HIV/AIDS Task Force”). Līdz ar to visi interesenti no Latvijas nevalstiskām HIV/AIDS organizācijām tiek laipni lūgti sūtīt savus priekšlikumus nākamajai PSF sanāksmei uz adresi agihas@latnet.lv
2007. gada 15.-16. novembra sanāksmē piedalījas ap 40 delegātu. Ne visas Eiropas valstis ir pārstāvētas šajā Forumā, tāpēc mēs izjūtam īstu gandarījumu, ka no 70 kandidātiem šai Forumā ievēlēta arī biedrības AGIHAS pārstāvis. Sirsnīgi apsveicam!
Šoreiz Forumā bija apspriesti un izskatīti daudzi aktuāli jautājumi, piemēram, priekšlikumi Eiropas Padomes rekomendacijām par narkopolitiku cietumos un pilsoniskās sabiedrības ierosinājums patreizējai Portugāles prezidentūrai par migrantiem HIV/AIDS griezumā. Sanaksmi apmeklēja arī komisārs Kiprianu – uzklausīja viedokļus un sniedza komentārus. Ļoti būtiska bija Globāla fonda cīņai ar AIDS, TB un malariju (GFATM) Maikla Metjū uzstāšanās: lai arī Eiropas valstis negribot, lai GFATM nauda nonāktu jaunajām ES dalībvalstīm, jaunā fonda politika ir tāda, ka arī vasltis ar zemāko par vidējiem Eiropas ienākumiem varēs pieteikties GFATM grantiem, ja HIV epidēmija skarusi vairāk par 5% cilvēku no mazaizsargātām pret HIV grupām (Latvijas gadījumā – narkotiku lietotāji un ieslodzītie). Hepatīta C epidēmija joprojām netikšot iekļauta GFATM dienas kārtībā.
AGIHAS pārstāvis PSF vēršas pie visiem HIV/AIDS aktivistiem Latvijā:
  • pirms Latvijas prezidentūras ES mums jāraugās, lai HIV/AIDS netiktu aizmirsts tās tematikā;
  • NVO var prasīt saviem HIV/AIDS lietu valsts koordinatoriem vai dažādas starptautiskas deklarācijas tiek pildītas un vai tiek īstenota pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana un iekļaušana.

Biedrības Apvienība HIV.LV pārstāve piedalīsies starptautiskajā simpozijā Parīzē
Simpozijs par tēmu “Sievietes un HIV” notiks 30. novembrī – 1. decembrī Parīzē. Grūtības kandidātes izvēlei piedalīties simpozijā sagādāja darba valoda – franču. Taču kandidāte ar franču valodas zināšanām atradās un simpozija organizētāji piešķira viņai stipendiju. Šis būs labs ieguldījums biedrības popularizācijai Eiropā.
2007. gadā biedrība bija pieteikusies Open Society Institute grantu shēmai sieviešu multiplas diskriminācijas novēršanai, iekļaujot sava projektā arī darbu ar HIV inficētām sievietēm, taču grants netika piešķirts.