Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

Advokācijas mērķi
   

Advokācijas iedarbības mērķis vienmēr ir cilvēks. Un nekad ne organizācija vai vēlēts orgāns.

Primārais advokācijas mērķis: vietējais, nacionālais, starptautiskais.

 • Kāda iestāde(es) ir pilnvarota dot jums to, ko jūs vēlaties?

 • Kam iestādē pieder vara dot jums to, ko jūs vēlaties?

 • Kāda vara vai ietekme jums vai jūsu sabiedrotajiem ir uz viņiem? Kā vislabāk var viņus ietekmēt?

Sekundārie advokācijas mērķi: vietējie, nacionālie un starptautiskie.

 • Kam ir ietekme uz cilvēkiem, kuri var iedot jums to, ko jūs gribat?

 • Kāda vara vai ietekme jums vai jūsu sabiedrotajiem ir uz šiem cilvēkiem?

 • Kā vislabāk var viņus ietekmēt?

Opozīcijas mērķi
   

Oponenti:

 • Kas grib un kam ir vara jūs apturēt?

 • Kādas ir viņu stiprās un vājās puses?

 • Ko viņiem maksās jūsu uzvara?

 • Kādus riskus jūs sev piesaistāt, uzstājoties pret viņiem?

 • Kāda līmeņa spēku viņi grib izmantot, lai uzveiktu jūs?

 • Kā jūs varat samazināt viņu varu, izmantot priekšrocības no viņu vājajām pusēm un samazināt sev jebkuras briesmas?

Organizācija, atbalstītāji un sabiedrotie
   

Organizācija:

 • Kāda jūsu organizācijai ir vīzija un izpratne par varu un bezspēcību?

 • Kādas ir jūsu organizācijas stiprās un vājās puses?

 • Kur jūs varat rast atbalstu vājo pušu pārvarēšanai?

 • Kādi resursi ir nepieciešami?

 • Kādus riskus uzņemas organizācija, virzot šo jautājumu?

 • Ko organizācija iegūst uzvaras gadījumā?

 • Kas jūsu organizācijā ir uzticības leģitimitātes un varas avots?

Atbalstītāju grupas:

 • Ko pietiekami stipri interesē šis jautājums, lai pievienotos organizācijai/kampaņai?

 • Kā problēma tā ir?

 • Ko viņi iegūs uzvaras gadījumā?

 • Kādi ir viņu riski?

 • Kāda ir viņu vara vai ietekme uz mērķiem?

 • Kā jūs varat viņus iesaistīt un atbalstīt?

 • Kā viņi piedalīsies lēmumu pieņemšanā?

Sabiedrotie:

 • Kurš grib piedalīties koalīcijā vai kopīgos centienos?

 • Kā problēma tā ir?

 • Ko viņi iegūs uzvaras gadījumā?

 • Kādi ir viņu riski?

 • Kāda vara viņiem ir pār mērķiem?

 • Kādā grupā viņi ir organizēti?

 • Kā viņi piedalīsies lēmumu pieņemšanā?