Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
 

___ 2011. gada Apvienības HIV.LV jaunumi _______

 


Tikšanās ir  pārcelta un notiks 2012. gada 05. janvārī. 2011. gada 15. decembrī plkst. 10.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē (Brīvības bulvārī 36, 2. stāvā) notiks Memorandu parakstījušo nevalstisko organizāciju tikšanās ar Ministru prezidentu, Memoranda īstenošanas izvērtēšana un jaunu organizāciju pievienošanās Memorandam. Sanāksmes laikā NVO būs iespēja informēt Ministru prezidentu un Memoranda īstenošanas padomes locekļus par aktuālākajām problēmām sabiedrības līdzdalībā, kā arī paust viedokļus, priekšlikumus, uzdot jautājumus.

 

Kārtējā HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas Koordinācijas komisijas sēde notiks 14. decembrī plkst. 14.00 - 17.00 Veselības ministrijā.

 

Sestā gadskārtējā pacientu organizāciju konference. Sestā gadskārtējā konference “Jauna sadarbība - jaunas iespējas” notiks 2011. gada 12. decembrī viesnīcā “Avalon”, Kalēju iela 70, Rīga. Konferenci rīko Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO sadarbībā ar Starptautisko Inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju un Latvijas Republikas Veselības ministriju.

 

Biedrības "Apvienība HIV.LV" valdes priekšsēdētājs piedalīsies Latvijas Cilvēktiesību centra diskusijā par aktuāliem diskriminācijas novēršanas jautājumiem Latvijā 6. decembrī, Sorosa fonda – Latvija Lielajā zālē, Alberta ielā 13, 6. stāvā.

 

Pasaules AIDS diena, 2011. Seminārs „HIV infekcija – bioloģiskie, sociālie un ētiskie aspekti” notiks Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Antonijas ielā 1, Rīgā, 2011. gada 30. novembrī, plkst. 10.00 - 14.30. Semināru rīko biedrība DIA+LOGS sadarbībā ar HIV/AIDS nevalstiskajām organizācijām. Biedrības "Apvienība HIV.LV" valdes priekšsēdētāja priekšlasījuma tēmas: "HIV infekcijas bioloģiskie aspekti. Kas ir HIV? Inficēšanās riski. HIV tests. Infekcijas norise. Informatīvais atbalsts pacientiem un aktīvistiem.  Forums HIVPlus."

 

Atbilstoši 2011. gada 26. oktobra HIV/TB/STI Koordinācijas komisijas nolemtajam, 16. novembrī plkst. 15:00 Veselības ministrijā pie Valsts sekretāra vietnieka J. Bunduļa kunga (5. stāvs, 524. kabinets) notiks sanāksme „HIV pacientu farmaceitiskā aprūpe”.

 

Nacionālais veselības dienests organizēs semināru „Narkotiku lietošanas tendences Eiropā un Latvijā: aktualitātes un problēmas risinājumi” 2011. gada  15. novembrī, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Ar prezentāciju "NVO iesaiste un aktualitātes: “NVO iesaiste ar asinīm parnesājamo infekcijas slimību identificēšanā ieslodzījuma vietās Latvijā”" uzstāsies Biedrības “Apvienība HIV.LV” valdes priekšsēdētājs A. Molokovskis.
Prezentācija saitē
http://www.vmnvd.gov.lv/uploads/files/4ec52d01dd74b.pdf

 

10. novembrī plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē (Brīvības bulvārī 36, 2. stāvā) notiks Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības Memoranda īstenošanas padomes ārkārtas sēde, kas tiek sasaukta, lai apspriestu un pieņemtu Memoranda padomes deleģēto pārstāvju darba organizēšanas kārtību Nacionālā attīstības plāna (NAP) izstrādes vadības grupā.

 

Divu dienu apmācības „Izpratnes veicināšanas seminārs pret-diskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām” notiks 2011. gada 9.-10. novembrī Eiropas Savienības Mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, konferenču zālē 2. stāvā. Semināra mērķis ir stiprināt nevalstisko organizāciju spējas veiksmīgi strādāt ar pret-diskriminācijas un vienlīdzības jautājumiem. No biedrības "Apvienība HIV.LV" seminārā mācīsies tās valdes priekšsēdētājs.

 

09. novembrī plkst. 15.00 biedrībā DIA+LOGS Rīgā, Dzirnavu ielā 135, notiks koordinācijas sanāksme par Pasaules AIDS Dienas 01. decembrī aktivitātēm Latvijā. Lūgums tiem, kuri nevar piedalīties sanāksmē, sūtīt informāciju par plānotajām aktivitātēm uz e-pastu dialogs@diacentrs.lv

 

31. oktobrī plkst. 14.30 biedrības DIA+LOGS telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 135, notiks NVO Iniciatīvās Grupas sanāksme Latvijas sagatavošanai dalībai Globālā Fonda ciņai ar HIV, tuberkulozi un malāriju grantu programmā 2012. gadā.
31 октября в 14.30 в обществе DIA+LOGS, Рига, ул. Дзирнаву 135, состоится заседание Инициативной Группы НПО по подготовке Латвии к грантовой программе Глобального Фонда для борьбы c ВИЧ, туберкулёзом и малярией 2012 года.

 

Ārpuskārtas HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas Koordinācijas komisijas sēde notiks 26. oktobrī plkst. 14.00. Sanāksme notiks Veselības ministrijā. Šī būs otrā Komisijas sēde, kuras darba kārtībā tiks skatīti jautājumi, kas saistīti ar iespēju pieteikties Globālā Fonda ciņai ar HIV, tuberkulozi un malāriju grantam 2012. gadā. Par pirmajā sēdē pieņemtajiem lēmumiem lasiet saitē http://apvienibahiv.lv/index.php?p=9628&lang=886&a=2&b=1&lbu=17562 Sēdes protokolu lasiet saitē http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/Komisiju_protokoli/HIVKKprot_nr16_070911_GF.pdf  Citi dienaskārtības jautājumi: Par HIV/AIDS pacientu līdzestības uzlabošanas pasākumiem (ziņotājs - VEC pārstāvis); Par grozījumiem MK Noteikumos Nr. 899, paredzot kompensējamo medikamentu pieejamību ieslodzījuma vietās (ziņotājs - VM Farmācijas nodaļas pārstāvis).

  
   

20. oktobrī plkst. 15.00 biedrības "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" telpās Dzirnavu ielā 135, Rīgā, notiks lekcija "Metadons".

 

The International MDG-6 Forum, an initiative to mobilize all participants in a review of the situation in Eastern Europe and Central Asia regarding MDG6 (Millennium Development Goal: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases), to identify the main obstacles to progress towards meeting the development goal and make recommendations on how to reach the goal by 2015, based on sharing of experience and strengthened international cooperation. The Forum will be held at Moscow (Russian Federation) at October 10 - 12, 2011. Latvia will be presented at this Forum by Society AGIHAS.

 

Austrumeiropas un Cenrālāzijas reģiona pacientu Konsultatīvās padomes HIV infekcijas ārstēšanas jautājumos dibināšanas sapulcē S.-Pēterburgā (Krievijā) no 03. līdz 07. oktobrim Latviju pārstāvēs biedrības "Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) sūtnis. Sanāksmē notiks arī darba tikšanās ar zāļu HIV infekcijas ārstēšanai ražotājiem Abbott un ViiV Health Care (GlaxoSmithKline).

 

05. oktobrī plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē (Brīvības bulvārī 36, 2. stāvā) notiks Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde. Sēdes darba kārtībā: Sabiedrības līdzdalības prakses Izglītības un zinātnes ministrijā izvērtēšana; Par Zemkopības ministrijas līdzdalības praksē apzinātajām problēmām un piedāvātajiem risinājumiem (t.sk. - par konsultatīvo padomju darbību un NVO iespējām iniciēt konkrēta jautājuma iekļaušanu padomes darba kārtībā); Memoranda padomes pārstāvja deleģēšana Sabiedrības integrācijas fonda padomes konkursa komisijā.

 

Starptautiskajā treniņā "HIV un epidemioloģijas pamati" Orlā (Krievijā) no 28. septembra līdz 01. oktobrim biedrību "Apvienība HIV.LV" pārstāv A. Molokovskis.

 

22. septembrī plkst. 15.00 biedrības "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" telpās Dzirnavu ielā 135, Rīgā, notiks lekcija "Antiretrovīrusu terapija".

 

Starptautiskajā seminārā "Zāļu pieejamība, kvalitāte un racionālā izmantošana Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīs" Isikulā (Kirgizijā) no 14. līdz 16. septembrim biedrību "Apvienība HIV.LV" pārstāv biedrības juriste Tatjana Jefimova.

 

Eiropas Komisijas aģentūras "Executive Agency for Health and Consumers" finansētā projekta "AIDS un psihiskā veselība" ietvaros biedrības "Apvienība HIV.LV" pārstāvji A. Sēja un A. Molokovskis piedalīsies starptautiskajās apmācībās Sofijā no 13. līdz 19. septembrim. 

     

Farmācijas jomas Konsultatīvās padomes pie Veselības ministrijas sanāksme notiks 2011. gada 12. septembrī plkst. 16.00. Sēdē skatīs jautājumu par precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"". Visi saistīti ar šo jautājumu atzinumi - nevalstisko organizāciju un zāļu ražotājfirmu, kopā 19,- publicēti saitē http://www.vm.gov.lv/index.php?id=817&top=0 Pacientu intereses šajā Padomes sēdē pārstāv Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "Sustento".

 

NVO samits Rīgas plānošanas reģiona nevalstiskajām organizācijām „NVO via Ķekava” norisināsies festivāla VIA Ķekava ietvaros 09. septembrī (sākums plkst. 10:00), Doles Tautas namā Ķekavā, Ķekavas novadā. Biedrību "Apvienība HIV.LV" pārstāvēs A. Klačkovs.

 

Ārpuskārtas HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas Koordinācijas komisijas sēde notiks 07. septembrī plkst. 14.00. Sanāksme notiks Veselības ministrijā. Darba kārtībā - jautājumi, kas saistīti ar iespēju pieteikties Globālā Fonda ciņai ar HIV, tuberkulozi un malāriju grantam 2012. gadā.

 

Biedrība „Jaunatne pret AIDS” aicina uz semināru par sociālo kampaņu veidošanu 02. septembrī no plkst. 11.00 – 17:00, Rīgā, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28. Savu dalību seminārā varat pieteikt pa tālruni 29604767 vai e-pastu lauma@jpa.lv līdz 31. augustam.

 

No 31. augusta līdz 04. septembrim Gulbenes novadā notiks motivācijas skola - nometne biedrības "Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) aktīvistiem un brīvprātīgajiem.

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde notiks 31. augustā plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē, Brīvības bulvārī 36. Sēdes darba kārtībā: Politikas attīstības dokumenta projekts „Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes”; Finanšu ministrijas priekšlikumi par sadarbības modeli ar NVO nākamā struktūrfondu plānošanas perioda dokumentācijas izstrādē.

 

Reģionālie semināri Biedrības "Apvienība HIV.LV" Ziemeļu Ministru padomes finansētā projekta "Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, dzīves kvalitātes uzlabošana" programmas "Nordic Council of Ministers’ Support Programme for NGOs in the Baltic Sea Region" ietvaros tē "AIDS un psihiskā veselība: Konsultatīvais atbalsts cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS" notiks:
Kurzemes reģionālais seminārs Kuldīgā 2011. gada 26. augustā,
sadarbībā ar biedrību "Saules Sala", semināra programma šeit>>>
Vidzemes reģionālais seminārs Ogrē 2011. gada 09. septembrī, sadarbībā ar Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālo centru, semināra programma šeit>>>

 

24. augustā Rīgā notiks nevalstisko organizāciju, kas strādā HIV/AIDS un tuberkulozes jomās, darba tikšanās ar Globālā Fonda ciņai ar HIV, tuberkulozi un malāriju amatpersonu. Tikšanās mērķis - saņemt vispusīgu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar iespēju pieteikties Globālā Fonda ciņai ar HIV, tuberkulozi un malāriju grantam 2012. gadā un Globālā Fonda procedūrām.

 

No 12. līdz 14. augustam Vārnukrogā (Jūrmalā, Lielupes krastā) notiks Biedrības Apvienība HIV.LV vasaras nometne - treniņš sociālā darba veicējiem izdegšanas sindroma profilaksei. Treniņu atbalsta GlaxoSmithKline pārstāvniecība Latvijā. Treniņa programma šeit>>>

 

11. augustā no plkst. 13.06 līdz 14.00 Latvijas Radio LR-1 raidījumā "Krustpunktā", kas tiks veltīts HIV infekcijai Latvijā, piedalīsies biedrības "Apvienība HIV.LV" valdes priekšsēdētājs A. Molokovskis.

 

TB Europe Coalition's meeting with Latvian civil society stakeholders engaged in the fight against tuberculosis will take place at the Welfare Department of the Riga City Council on 27-th July from 10.00 until 12.30.

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde notiks 27. jūlijā plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē, Brīvības bulvārī 36. Šajā sēdē Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome turpina ministriju un sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšanu.

 

Reģionālajās konsultācijās par Tiesībām uz veselību Austrumeiropā un Centrālāzijā ar ANO Speciālo ziņotāju jautājumā par cilvēka tiesībām uz maksimāli iespējamo fiziskās un psihiskās veselības līmeni Anandu Gruveru Maskavā 01. - 02. jūlijā Latviju pārstāvēs Biedrības Apvienība HIV.LV valdes priekšsēdētājs A. Molokovskis. Darba kārtība un A. Gruvera uzruna šeit>>> /Krievu valodā, WinRar Zip file/

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde notiks 29. jūnijā plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē, Brīvības bulvārī 36. Šajā sēdē Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome uzsāk ministriju un sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšanu.

 

Sanāksme par HIV/AIDS pacientu līdzestības uzlabošanu notiks 27. jūnijā, plkst. 14.00. Norises vieta -  Veselības ekonomikas centrs, Duntes ielā 12/22, 2. stāva zālē.

 

Latgales reģionālais seminārs „Praktiskais darbs ar atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām" Biedrības "Apvienība HIV.LV" Ziemeļu Ministru padomes finansētā projekta "Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, dzīves kvalitātes uzlabošana" programmas "Nordic Council of Ministers’ Support Programme for NGOs in the Baltic Sea Region" ietvaros tēmā "AIDS un psihiskā veselība: Konsultatīvais atbalsts cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS" notiks Dagdā, 2011. gada 20. jūnijā sadarbībā ar Biedrību „NEMA, Dagdas invalīdu brālība.” Semināra programma šeit>>>

 

Ziemeļu Ministru padomes finansētā projekta "Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, dzīves kvalitātes uzlabošana" ietvaros biedrības "Apvienība HIV.LV" pārstāvji A. Sēja un A. Molokovskis piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienā uz Kopenhāgenu no 23. līdz 26. maijam, lai iepazītos ar kaitējuma mazināšanas pakalpojumiem šajā pilsētā. Harm Reduction Study Visit Program Copenhagen, May 23-26, 2011 (English) šeit>>>
 

HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas Koordinācijas komisijas sēde notiks 18. maijā plkst. 14:00 - 17:00 Rīgā, Klijānu ielā 7, 2.ēkā, mazajā zālē.

 

15. maijā plkst. 17.00 pulcēsimies uz zibakciju piemiņas vietā pie stēlas mirušo no AIDS piemiņai gājēju pārējā no Stacijas laukuma uz Marijas ielu Rīgā. Piespraud pie apģērba redzamā vietā HIV/AIDS simbolu - sarkano lentīti, vai apliec ap kaklu sarkanu šalli lentītes formā, paņem līdzi svecīti un 15. maijā, tieši plkst. 17:00 pēc Centrālās stacijas pulksteņa nostājies pie stēlas bruģa, aizdedz svecīti, pēc 2 minūšu klusuma brīža svecīti nodzēs un dodies savās gaitās. Ievērojot zibakciju principus, pirms un pēc akcijas nepulcējamies, neveidojam pūli, neizrādām arī pazīšanās pazīmes.

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde notiks 11. maijā plkst. 11.00 Ministru prezidentu zālē, Brīvības bulvārī 36. 


Biedrības AGIHAS un Apvienība HIV.LV kopīgi rīko treniņu "AIDS un psihiskā veselība: Konsultatīvais atbalsts cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS" no 15. līdz 17. aprīlim Tūjā.

 

07. aprīlī notiks nevalstisko organizāciju tikšanās ar Latvijas Republikas Ministru prezidentu Valdi Dombrovski.

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde notiks 01. aprīlī plkst. 11.00 Ministru prezidentu zālē, Brīvības bulvārī 36. 

 

HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas Koordinācijas komisijas sēde notiks 16. martā plkst. 14:00 - 17:00 Rīgā, Klijānu ielā 7, 2.ēkā, mazajā zālē.

 

Latvijas Cilvēku ar īpašajām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO sadarbībā ar Biedrību Apvienība HIV.LV rīko apaļo galdu par medikamentu cenām un to atbilstību reālajam iedzīvotaju dzīves līmenim, par ārstēšanas pieejamību un tās perspektīvām Latvijā. Pēc diskusijas notiks nevalstisko organizāciju pārstāvju preses konference par secinājumiem no augstākminēta apaļā galda. Diskusija notiks 2011. gada 7. martā plkst. 12.30 - 14.30 Rīgā, viesnīcā "Alberts", Dzirnavu ielā 33.


04. martā Sabiedrības Integrācijas fonds apbalvoja biedrību "Apvienība HIV.LV" ar 2010. gada Vienotības balvas veicināšanas balvu nominācijā "Par ieguldījumu iecietības veicināšanā" un prēmiju Ls 500. Apbalvojumu pasniedza Tieslietu ministrs A. Štokenbergs.


Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde notiks 24. februārī plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē, Brīvības bulvārī 36.

 

Biedrības valdes priekšsēdētājs sasauc biedru sapulci 10. martā. Biedru sapulce notiks SIA "Parcels" telpās Mēness ielā 11, Rīgā. Sapulces sākums plkst. 18.00. Biedru sapulces darba kārtībā iekļauts jautājums par valdes ievēlēšanu uz turpmāko kalendāro gadu 2011. - 2012. gadam. Pilna darba kārtība izsūtīta caur biedru vēstkopu un individuāli biedriem.

 

Biedrības AGIHAS un Apvienība HIV.LV kopīgi rīko treniņu "AIDS un psihiskā veselība: Ievads HIV/AIDS un psihiskās veselības problēmā" no 04. līdz 06. februārim Tūjā.


Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde notiks 21. janvārī plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē, Brīvības bulvārī 36. 2011. gada darba plāna projekts šeit
 

Biedrība "Apvienība HIV.LV" 2009./2010./2011./2012. gadā piedalās starptautiskajā projektā "AIDS un psihiskā veselība". Informatīvo plakātu par projektu varat lejupielādēt no http://www.gip-global.org/images/40/578.pdf

 

* * *

 
 

Apvienības HIV.LV jaunumu arhīvs