Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

 

Projekti un to dokumentācija

 

Biedrībai Apvienība HIV.LV saistošie sadarbību ar farmaceitisko rūpniecību reglamentējoši dokumenti:
Eiropas farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas Prakses kodekss attiecībām starp farmaceitisko rūpniecību un pacientu organizācijām šeit>>>
/MS Word fails/
Sadarbības Memorands starp Veselības ministriju, pacientu organizācijām un farmācijas nozares sabiedriskajām organizācijām šeit>>> /MS Word fails/
 

 

(51) GSK 2020. gads
Kompānijas "GlaxoSmithKline Latvia, SIA" atbalsts biedrības majaslapas uzturēšanai un 13. vasaras treniņam "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt".

 

(50) GSK 2019. gads
Kompānijas "GlaxoSmithKline Latvia, SIA" atbalsts 12. vasaras treniņam "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt".

 

(48, 49) ĶHPP 2018./2019. gadi 
Ķekavas HIV profilakses programma. Kaitējuma mazināšanas pakalpojuma Ķekavas novada administratīvajā teritorijā saturu, līgumu ar Ķekavas novada Pašvaldības aģentūru «Ķekavas sociālās aprūpes centrs» skatieties šeit>>>  2018. gada rezultāti šeit>>> /Word file/

 

(47) GSK 2018. gads
Kompānijas "GlaxoSmithKline Latvia, SIA" atbalsts 11. vasaras treniņam "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt". Par treniņa tāmi šeit>>> /Word fails/ 11. vasaras treniņa-nometnes nodarbību programma šeit>>> /Word fails/ Budžeta izpilde šeit>>> /Word fails/

 

(46) ASV-VR 2017. gads
Projekta «Brochure «I am not dangerous to you»» apraksts (angļu valodā) šeit>>> /Word file/  Projekta budžets šeit>>> /Excel file/ Brošūra «Es neesmu Tev bīstams» / «Я не опасен для Тебя» šeit>>> /PDF fails/ Projekta budžeta atskaite šeit>>> /PDF fails/ HIV pozitīvajiem ir jādzīvo arī pēc diagnozes noteikšanas. Un ir jāprot paskaidrot, kāpēc HIV pozitīvais, būdams ar skaidru prātu, nerada draudus apkārtējiem. Par to, kā HIV pozitīvi cilvēki tiek galā ar šo uzdevumu, mēs stāstām šajā brošūrā. / ВИЧ-позитивным надо жить и после диагноза. И надо уметь объяснять, почему ВИЧ-позитивный в здравом уме не представляет опасности для окружающих. О том, как справляются ВИЧ-позитивные люди с этой задачей, мы рассказываем в этой брошюре.
       

(45) GSK/ViiV 2017./2018. gadi 
Pārskats par finansējuma izlietojumu 2017. - 2018. gados šeit>>>    
 

(44) GSK 2017. gads   
Kompānijas "GlaxoSmithKline Latvia, SIA" atbalsts biedrības mājaslapas uzturēšanai un 10. vasaras treniņam "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt". Projekta tāme šeit>>> /Word fails/  10. vasaras treniņa-nometnes nodarbību programma šeit>>> /Word fails/ Mājaslapas apmeklētība pēc Google Analytics datiem no 2011. līdz 2017. gadam (ieskaitot) šeit>>> /Word fails/ Atskaite par finanšu izlietojumu šeit>>> /Word fails/ Saturiskā atskaite šeit>>> /Word fails/

 

(41, 42, 43) ĶHPP 2015./2016./2017. gadi
Ķekavas HIV profilakses programma. Kaitējuma mazināšanas pakalpojuma Ķekavas novada administratīvajā teritorijā saturu, līgumu ar Ķekavas novada Pašvaldības aģentūru «Ķekavas sociālās aprūpes centrs» skatieties šeit>>> 2015. gada rezultāti šeit>>> /Word file/ 2016. gada rezultāti šeit>>> /Word file/ 2017. gada rezultāti šeit>>> /Word file/ 

 

(40) GSK 2016. gads   
Biedrības pamatdarbības finansējums; plānoto izdevumu tāme šeit>>> /Word fails/  9. vasaras nometnes Vārnukrogā programma šeit>>> /Word fails/ Atskaite par finanšu izlietojumu šeit>>> /Word fails/  Saturiskā atskaite šeit>>> /Word fails/
   

(39) EATG/ASK 2015. gads      
European AIDS Treatment Group (EATG, Eiropas AIDS Ārstēšanas Grupa) 2015. gadā finansētais projekts: "Jaunajai aktīvistu paaudzei - labas zināšanas par ārstēšanu". Projekta apraksts (krievu valodā) šeit>>> /PDF fails/ Projekta tāme šeit>>> /PDF fails/ Atskaite par projektu (krievu valodā) ar 2015. gada 14. oktobra semināra "Jaunajai aktīvistu paaudzei - labas zināšanas par ārstēšanu" programmu šeit>>> /PDF fails/ Projekta tāmes izpilde šeit>>> /Word fails/
     

(38) D+L/ViiV 2015./2016./2017. gadi
ViiV HealthCare "Positive Action" programmas finansētais Biedrības "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" kopprojekts. Advokācijas 4. rudens treniņš aktīvistiem 2015. gada 06. - 08. novembrī. Projekta tāme šeit>>> /Word fails/ Treniņš par ārstēšanas lietotprasmi: Advokācijas 4. rudens treniņa aktīvistiem, kuri strādā vai strādās HIV/AIDS un/vai C hepatīta pacientu interešu aizstāvības jomā programma (skatīt) /PDF fails/ Finanšu izlietojums 2015. gadā šeit>>> /Word fails/ Finanšu izlietojums 2016. gadā šeit>>> /Word fails/ Pārskats par sniegtajām konsultācijām (2014.-2016.) šeit>>>/Word fails/  Atskaite par izstādes «Pret HIV kopā!» atklāšanu šeit>>> /PDF fails/ Pārskats par sniegtajām konsultācijām 2017. gadā šeit>>>/Word fails/
               

(37) BaltCAB/TIDES 2014./2015. gads   
International Treatment Preparedness Coalition/TIDES Foundation finansētais projekts "BaltCAB", TFR-14-03016/1687.  Latvijas/Baltijas valstu Pacientu Kopienas konsultatīvās padomes izveidošanas un attīstības koncepts šeit>>> /PDF fails/ Projekta budžets šeit>>> /XLS fails/ Rīkojums par projekta tāmes apstiprināšanu šeit>>> /Word fails/ Концепт создания и развития странового консультативного совета сообщества пациентов в Латвии/странах Балтии здесь>>> /PDF fails/ Projekta tāmes izpilde šeit>>>   /Word file/ Описательный отчёт по проекту здесь>>> /Word file/Учредительное собрание Латвийского и Балтийского Консультативного совета сообщества (BaltCAB) / Latvijas un Baltijas valstu Pacientu Kopienas konsultatīvās padomes (BaltCAB) dibināšanas sanāksme Повестка дня/Darba kārtība  

   

HIV and hepatitis B and C in Latvia (ECDC-EMCDDA joint technical mission, 2-4 September 2014. This report of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) was produced jointly by both agencies.)
      

(36) GSK 2015. gads    
Kompānijas "GlaxoSmithKline Latvia, SIA" atbalsts sadarbības projektam "Atbalsts biedrības mājas lapai, atpazīstamības veicināšanai un 8. vasaras treniņam "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt". Projekta tāme šeit>>>/Word fails/   8. Vasaras nometnes Vārnukrogā programma šeit>>> /Word fails/ Mājaslapas apmeklētības dati (2011. - 2015. gadi) /PDF fails/ Organizācijas vizītkarte (A7 skrejlapa) /PDF fails/ Atskaite par finanšu izlietojumu šeit>>> /Word fails/  Saturiskā atskaite šeit>>> /Word fails/ 

   

(35) EATG/COPE 2014. gads
European AIDS Treatment Group (EATG, Eiropas AIDS Ārstēšanas Grupa) 2014. gadā finansētais projekts: "Brošūra "HIV terapijas maiņa un zāļu rezistence." Ko darīt, ja vīrusu slodze atkārtoti paaugstinās. Rezistences testēšana. Terapijas maiņa blakusparādību dēļ. Jaunākā un eksperimentālā ārstēšana. Ieteikumi terapijas maiņai."
Tulkojamas brošūras teksts (angļu valodā) “Changing treatment and drug resistance” i-Base, February 2013. Projekta tāme šeit>>> /Excel fails/  Final financial Report here>>> /Word file/ Brošūra «HIV terapijas maiņa un zāļu rezistence» latviešu valodā, 2014. gada izdevums

    

(34) EHRN 2014./2015. gads
Ziņojums par projekta „Ar metadonu pa bezceļiem” secinājumiem (latviešu valodā) Итоговый доклад по результатам проекта «Метадоном по бездорожью» (на русском языке) Publiska prezentācija par projektu (latviešu valodā)
Eirāzijas Kaitējuma mazināšanas tīkla finansētais projekts "Ar metadonu pa bezceļiem" ("Метадоном по бездорожью") klientu attieksmes pret aizvietojošo terapiju izzināšanā. Izpildītājs: narkotiku lietotāju neformālā iniciatīvas grupa "Durvis" ("Двери"). Metodoloģija un granta tehniskā apkalpošana: Biedrība "Apvienība HIV.LV". Projekta īstenošanas periods: 2014. gada 01. oktobris - 2015. gada 31. marts. Рабочий план проекта здесь>>> /Word fails/ Бюджет проекта здесь>>> /Excel fails/ Projekta tāmes izpilde šeit>>> /Word fails/ Отчёт по расходованию бюджета здесь>>> /Excel fails/   Анкета для опроса потребителей опиатов, которые не состоят на программе заместительной терапии здесь>>> / PDF file/ Uzaicinājuma vēstule ekspertiem narkoloģijā, Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra ārstiem, sniegt intervijas šeit>>> /PDF fails/ Руководство по проведению фокус-групп с потребителями опиатов, которые состоят на программе заместительной терапии здесь>>> /PDF fails/ RPNC statistikas dati par farmakoterapijas ar metadonu un buprenorfīnu programmām Latvijas Republikā (2012. un 2013. gadu dati) / Статистика программ фармакотерапии метадоном и бупренорфином в Латвии (2012 - 2013-й годы, на латышском языке) здесь>>> /PDF fails/
Оpiātu lietotāju anketēšanas rezultātu apkopojums (latviešu valodā) Padziļināto interviju ar metadona farmakoterapijas klientiem apkopojums (latviešu valodā) Veikto opiātu lietotāju fokusgrupu apkopojums (latviešu valodā)  Interviju ar narkologiem apkopojums (latviešu valodā)
Обобщение углублённых интервью с клиентами программы фармакотерапии метадоном (на русском языке) Обобщение фокус-групп с потребителями опиатов-клиентами программы фармакотерапии метадоном (на русском языке) Результаты анкетирования потребителей опиатов (на русском яззыке)

    

(33) VHC-advokācija 2013./2014. gads
Dr. M. Taube prezentācija konferencē „HIV infekcija Latvijā – meklējam atbildes uz aktuāliem jautājumiem” šeit>>> /PDF fails/
Treniņš aktīvistiem advokācijas prasmju apgūšanai (finansē un organizē biedrība "Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem"). Vispārēja tēma: Veselības aprūpes uzlabošanas advokācija. Apakštēma: Papildu finansējums KZS, lai iekļautu jaunas iedarbīgas zāles. Treniņa programma šeit>>>    /Word fails/
Privātpersonu mērķa ziedojumu izlietojums 2014. gadā šeit>>> /Word fails/
Publiska akcija „Krīze beigusies valstī, veselības aprūpē tā turpinās!” 2014. gada 24. jūlijā. Preses paziņojums "Valsts gaļas maļamā mašīna samaļ pacientus" šeit>>> /PDF fails/ Uzaicinājums Veselības ministrijai piedalīties biedrības piketos pie Finanšu ministrijas un Saeimas 28. jūlijā šeit>>> /PDF fails/ Uzaicinājums S. Āboltiņai un A. Vilkam tikties ar publiskas akcijas dalībniekiem šeit>>> /PDF fails/ Nevalstisko organizāciju prasība par veselības aprūpes budžeta palielinājumu 2015.-2016. gadam "Veselības aprūpes budžeta palielinājums šodien – tā ir investīcija iedzīvotāju veselības un labklājības uzlabošanā rīt!" šeit>>> /PDF fails/ 
Publiskai akcijai „Gājiens pēc veselības” 2014. gada 29. aprīlī: Plakāts "Piepildiet cerību" šeit>>> /PDF fails/ Izdale garāmgājiejiem krievu valodā /PDF fails/ latviešu valodā /PDF fails/ 2014. gada 28. aprīļa Preses paziņojums "Valsts nostāja: cilvēks jāpiemēro normatīvajiem aktiem" šeit>>> /PDF fails/ Veselības ministrijas 2013. gada Informatīvais ziņojums "Finanšu situācija veselības aprūpes jomā", speciālais dāvinājuma izdevums. Dāvinājums noformēts ar īpašu grafiku, tādējādi uzsverot, ka daudzi pacienti nevarēja vai nevarēs sagaidīt labu solījumu piepildīšanos. Vestules: Ministru prezidentei L. Straujumai šeit>>> /PDF fails/ Veselības ministrei I. Circenei šeit>>> /PDF fails/
2014. gada 10. februāra Preses paziņojums "Nopūtiet putekļus no Veselības ministrijas ziņojuma" šeit>>> /PDF fails/ Vēstule Ministru prezidentei L. Straujumai šeit>>> /PDF fails/ Ministru prezidenta biroja atbilde http://www.apvienibahiv.lv/imgs/729/MK_VHC_apr.jpg  Veselības ministrijas atbilde šeit>>> /Word fails/
Privātpersonu mērķa ziedojumu izlietojums 2013. gadā šeit>>>  /Word fails/
2013. gada 22. aprīļa Preses paziņojums "Skrien lēni, lai valsts pagūtu saprast, ka Tev nepieciešama ārstēšana" šeit>>> /PDF fails/ Izdale garāmgājējiem "Skrien lēni, lai valsts pagūtu saprast, ka Tev nepieciešama ārstēšana... Ja paspēs saprast..." šeit>>> /Word fails/ 2013. gada 29. jūlija Preses paziņojums "Dāvināsim Veselības ministrijai miljonu un farmkompānijām - šķēres!" šeit>>> /PDF fails/ Izdale garāmgājējiem "Cik izmaksā С hepatīta ārstēšana? / Сколько стоит лечение гепатита С?"
šeit>>> /Word fails/
    

(32) EATG/COPE 2014. gads
Brošūra "HIV, grūtniecība un sievietes veselība. Rokasgrāmata" lasīt šeit>>> /PDF fails/
European AIDS Treatment Group (EATG, Eiropas AIDS Ārstēšanas Grupa) 2014. gadā finansētais projekts: "Brošūra "HIV, grūtniecība un sievietes veselība. Rokasgrāmata." Grūtniecība pie HIV infekcijas. Kā bērns var inficēties ar HIV. Mātes veselība. HIV negatīvs bērns."
Tulkojamas brošūras teksts (angļu valodā) “HIV, pregnancy and women’s health” i-Base, March 2013. Projekta tāme šeit>>> /Excel fails/ Final financial Report here>>> /Word file/
  

(31) GSK 2014. gads
Kompānijas "GlaxoSmithKline Latvia, SIA" atbalsts sadarbības projektam "Atbalsts biedrības mājas lapai un 7. vasaras treniņam "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt". Projekta tāme šeit>>> /Word fails/  7. nometnes Vārnukrogā darba kārtība
šeit>>> /Word fails/ Projekta budžeta izpilde šeit>>> /Word fails/
     

(30) EHRN 2013. gads
Ziņojums par kaitējuma mazināšanas un aizvietotājterapijas ar metadonu programmu kvalitātes vērtējumu no pakalpojumu ņēmēju viedokļa
Eirāzijas Kaitējuma mazināšanas tīkla finansētais projekts "Pašu acīm" ("Свой взгляд") kaitējuma mazināšanas un metadona farmakoterapijas programmu Latvijā kvalitātes novērtēšanā.
Izpildītājs: narkotiku lietotāju neformālā iniciatīvas grupa "Durvis" ("Двери"). Metodoloģija un granta tehniskā apkalpošana: Biedrība "Apvienība HIV.LV". Projekta īstenošanas periods: 2013. gada 08. jūlijs - 30. novembris. Рабочий план проекта здесь>>> /Word fails/   Смета расходов по проекту здесь>>> /Word fails/ Rīkojums par projekta tāmes apstiprināšanu šeit>>> /Word fails/ Projekta tāmes izpilde šeit>>> /PDF fails/ Отчёт по расходованию бюджета здесь>>> /Excel fails/  Anketa par kaitējuma mazināšanas programmas kvalitāti šeit>>> /PDF fails/ Анкета по оценке качества программы снижения вреда  здесь>>> /PDF fails/  Anketa par metadona programmas kvalitāti šeit>>> /PDF fails/ Анкета по оценке качества программы заместительной терапии метадоном здесь>>> /PDF fails/  Результаты анкетирования клиентов программм снижения вреда   / Результаты анкетирования  получателей  услуг программы метадоновой заместительной терапии  /  Kaitējuma mazināšanas programmu (šļirču maiņas punktu) klientu anketēšanas apkopojums   /  Aizvietotājterapijas ar metadonu programmu klientu anketēšanas apkopojums  Tiesību pārkāpumu dokumentēšanas apkopojums šeit>>> /PDF fails/  Обобщение документирования нарушения прав šeit>>> /PDF fails/ Информационный листок для получателей услуг здесь>>> /PDF fails/ Ekspertu viedokļu apkopojums šeit>>> /Word fails/  Projektā iesaistito intervētāju fokusgrupas atbilžu apkopojums šeit>>> /Word fails/ Сообщение об оценке качества услуг программ снижения вреда и заместительной терапии метадоном, проведённой самими получателями услуг  Prezentācija par projektu valsts iestādēm šeit>>> /PPT fails/
      

(29) MSD 2013. gads
Kompānijas "Merck Sharp&Dohme Latvija, SIA" atbalsts advokācijas 2. rudens treniņam jaunajiem aktīvistiem. Projekta tāme šeit>>> /Word fails/ Projekta budžeta izpilde šeit>>> /Word fails/

   

2. Advokācijas treniņa programma / Программа 2-го тренинга по адвокации šeit>>> /PDF fails/ Treniņu finansē farmaceitisko kompāniju GlaxoSmithKline un Merck Sharp&Dohme pārstāvniecības Latvijā. Loģistikas detaļas šeit>>> /Word fails/
        

(28) GSK 2013. gads
Kompānijas "GlaxoSmithKline Latvia, SIA" atbalsts sadarbības projektam "Atbalsts biedrības mājas lapas uzturēšanai, treniņam "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt" un advokācijas 2. rudens treniņam jaunajiem aktīvistiem". Projekta tāme
šeit>>> /Word fails/ Atskaite par īstenoto projektu šeit>>> /Word fails/ Projekta budžeta izpilde (kopā ar līdzfinansējumu no citiem avotiem) šeit>>> /Word fails/ Nometnes Vārnukrogā darba kārtība un logistikas detaļas šeit>>> /PDF fails/  
     

(27) ITPC/TIDES 2012./2013. gads
International Treatment Preparedness Coalition/TIDES Foundation finansētais advokācijas projekts "Par pilnvērtīgu dzīvi!".  
Rīkojums par projekta tāmes apstiprināšanu šeit>>>
/Word fails/ Projekta budžeta izpilde šeit>>> /Word fails/
Jautājumi ārstēšanas pieejamības Latvijā novērtēšanai (latviešu valodā) šeit>>> /Word fails/
Проектное предложение
по исследованию ситуации с доступностью лечения ВИЧ, двойных инфекций ВИЧ/туберкулез, ВИЧ/гепатит С здесь>>> /Word fails/ Project budget (in English) šeit>>> /Excel file/ Опросник для оценки доступности лечения здесь>>> /Word fails/ Оценка организации и доступности лечения в Латвийской Республике (Ситуативный анализ, 2013 год) /PDf fails/ Финальный описательный отчёт (Грантовый цикл – 2012) Общество «Объединение HIV.LV» (Biedrība Apvienība HIV.LV), Латвия, проект «За полнокровную жизнь!» /PDf fails/

   

(26) EATG/COPE 2012. gads
Brošūra "Antiretrovīrusu terapijas blakusparādības. To efektīva pārvaldība" Grāmata pacientiem: Primārie jautājumi. Kā aizsargāt organismu. Jūs un Jūsu ārsts. Blakusparādības un līdzestība ārstēšanai. Lasīt brošūru latviešu valodā /PDF fails/
Tulkojamas brošūras teksts (krievu valodā) "Побочные эффекты антиретровирусной терапии - эффективный менеджмент" здесь>>> /WinRAR ZIP file/
European AIDS Treatment Group (EATG, Eiropas AIDS Ārstēšanas Grupa) 2012. gadā finansētais projekts: "Brošūra "Antiretrovīrusu terapijas blakusparādības. To efektīva pārvaldība"" (latviešu valodā): Projekta tāme šeit>>> /Excel fails/ Projekta budžeta izpilde šeit>>> /Word fails/
    

(25) MSD 2012. gads
"Līdzestība: brošūra pacientiem / Приверженность: брошюра для пациентов" šeit/здесь>>>
/PDF fails/
Kompānijas "Merck Sharp&Dohme Latvija, SIA" atbalsts  pacientu informēšanai par HIV un C hepatīta infekciju. Brošūras vieglajā valodā par līdzestību HIV infekcijas un C hepatīta infekcijas ārstēšanai  (divvalodīgā brošūra latviešu un krievu valodās) izdošana. Projekta tāme šeit>>> /Word fails/ Projekta budžeta izpilde šeit>>> /Word fails/
Līdzestība. Ja tu esi izlēmis uzsākt lietot zāles, tad droši vien esi dzirdējis, ka ir jābūt līdzestīgam. Ko tas nozīmē, cik tas ir svarīgi un kas tev var traucēt būt līdzestīgam? Lasi par to šeit>>> /PDF fails/ Приверженность. Если ты принял решение начать принимать лекарства, то, наверное, слышал, что нужно быть приверженным. Что это значит, насколько это важно и что может помешать тебе быть приверженным. Читай об этом здесь>>> /PDF file/

   

(24) ASV-VR 2012. gads
Projekta skaitliskie rādītāji (kopsavilkums)
šeit>>> /Word fails/
Projekts "Izglītošana kā instruments HIV profilaksē" ("Education as a tool for HIV prevention"), ASV Vēstniecības Rīgā Mazo grantu programma. Letter of Intent
(angļu valodā) šeit>>> /Word file/ Projekta budžets (angļu valodā) šeit>>> /Excel file/ Vienošanās par sadarbību ar Ieslodzījuma Vietu pārvaldi šeit>>> /PDF fails/ Rīkojums par projekta tāmes apstiprināšanu šeit>>> /Word fails/ Projekta budžeta izpilde šeit>>> /Word fails/

   

(23) FOSI 2012. gads
Ar iesaistītām institūcijām saskaņotas rekomendācijas
šeit>>> /Word fails/ Согласованные с вовлечёнными институциями рекомендации здесь>>> /PDF fails/
Juridisks atzinums vai valsts 2009. gadā noteiktais ierobežojums uzsākt bezsimptomu HIV infekcijas ārstēšanu pie CD4 šūnu skaita <200 šūnas/ml ir priekšmets/pamats sūdzībai Tiesībsargam šeit>>> /Word fails/

Advokācijas treniņa programma (Saulgoži, motelis "Brencis", 2012. g. 12. - 14. oktobris) / Программа тренинга по адвокации (Саулгожи, мотель "Бренцис", 12 - 14 октября) šeit>>>/здесь>>> /PDF fails/ Материалы для обучения здесь>>> /WinRAR ZIP archive file/
Juridiskais pētījums projektā "Zāļu pieejamība - tiesības, nevis privilēģija". Autors - Zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns. Saturs: Zāļu paralēlā importēšana. Nereģistrētu zāļu izplatīšana Latvijā. Zāļu cenu veidošanas principi. Grozījumi Farmācijas likumā. Baltijas valstu partnerības līgums. Secinājumi. Lasiet šeit>>> /PDF fails/ Правовое исследование в проекте «Доступность медикаментов – право, а не привилегия». Автор - присяжный адвокат Роналдс Рожкалнс. Параллельный импорт лекарств. Распространение незарегистрированных лекарств в Латвии. Принципы ценообразования лекарств. Изменения в Законе о фармации. Договор партнерства стран Балтии. Выводы. Читать здесь>>> /PDF fails/
Pētījuma projektā "Zāļu pieejamība - tiesības, nevis privilēģija" apkopojums. Autors - pacientu interēšu aizstāvis Agita Sēja. Pētījuma mērķis: Izpētīt cilvēku, kas dzīvo ar C hepatītu (VHC) un HIV/VHC dubultinfekciju problēmas un vajadzības, kā arī šķēršļus, kādi ir VHC ārstēšanai. Lasiet šeit>>> /PDF fails/ Доклад по исследованию проблем и нужд сообщества пациентов, живущих с гепатитом С в проекте «Доступность медикаментов – право, а не привилегия». Автор - защитник интересов пациентов Агита Сея. (Доклад включает в себя рекомендации и комментарии к ним) здесь>>> /PDF fails/
Ziņojums par pacientu, kuri dzīvo ar C hepatītu (VHC) problēmām un vajadzībām, kā arī šķēršļiem, kādi ir VHC ārstēšanai no pacientu  viedokļa, kā arī reģionālo infektologu iespējas pacientu ar VHC ārstēšanā šeit>>> /PDF fails/ Сообщение о проблемах и потребностях пациентов, которые живут с гепатитом С, а также о препятствиях к лечению ВГС с точки зрения пациентов, и о возможностях региональных инфекционистов в лечении пациентов с ВГС здесь>>> /PDF fails/
Pacientu ar C hepatītu (VHC) un dubultinfekciju VHC/HIV aptaujas apkopojums šeit>>> /PDF fails/ Результаты анкетирования пациентов с гепатитом С и коинфекцией ВИЧ/ВГС здесь>>> /PDF fails/
Fokusgrupu dalībnieku (pacienti ar C hepatītu (VHC) un dubultinfekciju VHC/HIV) atbilžu apkopojums šeit>>> /PDF fails/ Обобщение ответов участников фокус-групп (пациенты с гепатитом С и двойной инфекцией ВИЧ/ВГС) здесь>>> /PDF fails/
Informatīvā vēstule "C hepatīta ārstēšana maksā mēnesī vairāk nekā cilvēka dzīve" šeit>>> /Word fails/
Projekta "Zāļu pieejamība - tiesības, nevis privilēģija" kopsavilkums latviešu valodā šeit>>> /PDF fails/ Foundation Open Society Institute finansētais projekts. The grant is made to support community mobilization and policy advocacy to increase access to affordable Hepatitis C and HIV/AIDS treatment in Latvia. Interim Narrative Report (PDF file)  Interim Financial Report (Excel file) Final Financial Report (Excel file)
Projekts "Zāļu pieejamība - tiesības, nevis privilēģija" (projekta oriģināla valoda - krievu: "Доступность медикаментов — право, а не привилегия"). Projekta apraksts (консолидированное проектное предложение, с учетом согласований и в соответствии с грантовым соглашением от 15 декабря 2011 года, на русском языке) šeit>>> /Word fails/ Projekta budžets (krievu valodā)
šeit>>> /Excel fails/ Faktiskā budžeta izpilde šeit>>> /Word fails/  Итоговый описательный отчёт по проекту (на русском языке) /Word fails/ Архив с материалами исследований здесь>>> /WinRAR ZIP archive file/
Tehniskais uzdevums juridiskajam pētījumam projektā "Zāļu pieejamība - tiesības, nevis privilēģija" (latviešu valodā) šeit>>> /Word fails/ Техническое задание для правового исследования в проекте «Доступность медикаментов — право, а не привилегия» здесь>>> /Word fails/
Prezentācija Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē 2012. gada 08. maijā šeit>>> /PPT fails/
Aptaujas anketa
, lai noskaidrotu to cilvēku problēmas, kuriem ir gan C hepatīts, gan HIV un C hepatīts, viņu viedokļus par vajadzībām un šķēršļiem C hepatīta ārstēšanā (latviešu valodā)
šeit>>> /Word file/ Saīsināts anketas variants ielu darbam šeit>>> /Word fails/ Опросная анкета, с целью узнать проблемы людей, у которых есть гепатит С, или ВИЧ и гепатит С, а так же их мнение о потребностях и барьерax в лечении гепатита С (на русском языке) здесь>>> /Word fails/  Сокращённый вариант анкеты для уличной работы здесь>>> /Word fails/ Fokusgrupu vadlīnijas un jautājumi. Pētījuma mērķa grupa (izlase): personas, kas dzīvo ar C hepatītu un HIV/VHC dubultinfekciju šeit>>> /Word fails/ Руководство по проведению и вопросы для фокус-групп. Целевая группа исследования (выборка): лица, живущие с гепатитом С и ко-инфекцией ВИЧ/ВГС (на русском языке) здесь>>> /Word fails/
Ekspertu interviju vadlīnijas. Pētījuma mērķa grupa (izlase): Eksperti – reģionālie infekciju slimību ārsti šeit>>> /Word fails/ 
     

(22) GSK 2012. gads
Atskaite par īstenoto projektu
šeit>>> /Word fails/ Projekta budžeta izpilde šeit>>> /Word fails/
Kompānijas "GlaxoSmithKline Latvia, SIA" atbalsts sadarbības projektam "Atbalsts biedrības mājas lapas uzturēšanai un treniņam "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt"". Projekta tāme šeit>>> /Word fails/ Treniņa 20. - 22. jūlijā programma šeit>>> /Word fails/ Biedrības "Jaunatne pret AIDS" programma treniņam šeit>>> /Word fails/
   

(21) SKA/NC 2012. gads
Programma sociālo darbinieku, sociālo pedagogu profesionālajai pilnveidei "HIV un mentālā veselība"
32 akadēmiskās stundas (24 astronomiskās stundas) - programma ar pielikumiem šeit>>> /WinRAR ZIP arhīva fails/
Programmas "HIV un mentālā veselība" bez pielikumiem:
32 akadēmiskās stundas (24 astronomiskās stundas) pilna šeit>>> /Word fails/ Информативный перевод программы на русский язык для ознакомления с содержанием программы здесь>>> /Word fails/
32 akadēmiskās stundas (24 astronomiskās stundas) saīsināta šeit>>> /Word fails/
21 akadēmiskā stunda (16 astronomiskās stundas) šeit>>> /Word fails/
10 akadēmiskās stundas (8 astronomiskās stundas) šeit>>> /Word fails/
5., 6., 7. Mācību moduli "Psihiatrija un HIV/AIDS" šeit>>> /WinRAR ZIP arhīva fails/
Projekta budžeta izpilde šeit>>> /Word fails/

Ziemeļu Ministru padomes finansētais projekts "Improving the quality of life of People living with HIV/AIDS (PLHA) through developing the system for psychological and psychiatric care for PLHA in the North-West region and Belarus." Projekta budžets pa iesaistītajām valstīm (angļu valodā) šeit>>> /Excel file/ Official Adhesion Letter to Project № 01206 see here>>> /Word file/ Interim Narrative Report /Word file/ Interim Financial Report /Excel file/ Final Financial Report see here>>> /Excel file/ Final Narrative Report see here>>> /Word file/
Rīkojums par projekta tāmes apstiprināšanu šeit>>> /Word fails/
Standarts for psychological support for adults living with HIV
(British Psychological Society, British HIV Association, Medical Foundation for AIDS & Sexual Health; November 2011) see here>>> /WinRAR ZIP archive file/
В. Штенгелов "Психическое здоровье и ВИЧ/СПИД." Издано под эгидой Всемирной Организации здравоохранения, 2005 г. здесь>>> /PDF file/
Latvijas Ārstu biedrības konferences rezolūcija par psihisko veselību šeit>>> /PDF fails/
Program of the study visit to Amsterdam, 11 - 14 April 2012 see here>>>
/Word file/
Program of the study visit to Helsinki and Turku, 30 - 31 May 2012 in English /Word file/ in Russian /Word file/

Zemgales reģionālais seminārs „Praktiskais darbs ar atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām", Bauskā, 2012. gada 15. maijs. Programma šeit>>> /Word fails/ Reģionālais seminārs „Praktiskais darbs ar atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām", Vecumniekos, 2012. gada 27. septembris. Programma šeit>>> /Word fails/ Seminārs "AIDS un psihiskā veselība" NVO biedriem, Saulgožos, 2012. gada 12. - 14. oktobrī. Programma šeit>>> /Word fails/  Kurzemes reģionālais seminārs „Praktiskais darbs ar atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām", Liepājā, 2012. gada 07. novembris. Programma šeit>>> /Word fails/
     
  

(20) GHRP 2011./2012. gads
Tiesu lēmumu publikāciju vietne http://www.globalhealthrights.org/category/europe/latvia/ 
Global Health Rights Project (Promoting the right to health through litigation).
Work plan of the Project see here>>> /Word file/ Association HIV.LV helps to identify and translate into English judgements from Latvia for global right to health online database. General Comment No. 14 (2000) "The right to the highest attainable standard of health" (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) in English and Russian see here>>> /WinRAR ZIP archive file/
1-st package (9 summaries and links to judgements) see here>>> /WinRAR ZIP archive file/
 

(19) MSD 2011. gads
Kompānijas "Merck Sharp&Dohme Latvija, SIA" atbalsts mājaslapas saturiskās pilnveidošanas darbiem un pacientu informēšanai par HIV un C hepatīta infekciju. Projekta
tāme šeit>>> /Word fails/
Pārskats par finansējuma izlietojumu 2011.-2012. gadā šeit>>> /Word fails/
Papildus iztulkoti materiāli: "Skārba mīlestība" šeit>>> /Word fails/ Kā izprast testēšanu uz HIV šeit>>> /Word fails/
     

"Atskaite par situāciju ar hepatītu C un tā ārstēšanu Latvijā. Отчёт о ситуации с гепатитом С и его лечением в Латвии. Report on the Hepatitis C and its Treatment Situation in Latvia." šeit>>> /PDF file/ (Izdevums projektā "C hepatīts: vilcināšanās ir bīstama")

"C HEPATĪTS: Brošūra cilvēkiem, kuri testējas uz C hepatīta antivielām" / "Гепатит C: брошюра тестирующимся на антитела к гепатиту С" (Izdevums testējamo uz C hepatīta antivielām projektā "C hepatīts: vilcināšanās ir bīstama" informēšanai) šeit>>> /PDF fails/

  

(18) FOSI 2010./2011. gads
Atskaite par situāciju ar hepatītu C (VHC) un tā ārstēšanu Latvijā (latviešu valodā) šeit>>> /PDF fails/  Отчёт о ситуации с гепатитом С (ВГС) и его лечением в Латвии
(на русском языке) здесь>>> /PDF file/  Report on the Hepatitis C (HCV) and its Treatment Situation in Latvia (in English) here>>> /PDF file/
Ieslodzīto, kuriem atrastas antivielas pret C hepatītu aptaujas apkopojums šeit>>>
/PDF fails/
Testēšanas rezultātu ieslodzījuma vietās kopsavilkums
šeit>>> /Word fails/
208 ieslodzīto testēšanas pārskats pa vecumiem un ieslodzījumā pavadīto laiku šeit>>> /Word fails/
Sieviešu, kuras sniedz seksa pakalpojumus par maksu uz ielām un kam atrastas antivielas pret C hepatītu aptaujas apkopojums šeit>>> /PDF fails/ 
Foundation Open Society Institute finansētais projekts "C hepatīts: vilcināšanās ir bīstama" ("Hepatitis C: hesitation is dangerous"). Projekta apraksts (angļu valodā) šeit>>> /Word fails/ Narrative Report here>>> /Word file/ Financial Report here>>> /Excel file/
Rīkojums par projekta tāmes apstiprināšanu šeit>>> /Word fails/ Projekta budžeta izpilde šeit>>> /PDF fails/
Vienošanās par sadarbību ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi šeit>>> /Word fails/
Aptaujas lapas: 1) Sievietēm (komercseksa pakalpojumu sniedzējām), kam konstatētas antivielas uz HCV šeit>>> 2) Ieslodzītajiem, kam konstatētas antivielas uz HCV šeit>>>
Vadlīnijas ekspertu intervētājiem šeit>>> /Word fails/ 
Advokācijas virzieni (latviešu valodā) šeit>>> /Word fails/ Направления адвокации (на русском языке) здесь>>> /Word fails/
  

(17) GSK 2010./2011. gads
Saturiskā atskaite par projektu šeit>>> /Word fails/ Projekta tāmes izpilde šeit>>> /Word fails/
Kompānijas "GlaxoSmithKline Latvia, SIA" atbalsts sadarbības projektam "Atbalsts biedrības mājas lapas uzturēšanai un treniņam "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt"". Projekta tāme šeit>>> /Word fails/

Biedrības "Apvienība HIV.LV" 2011.g. 12.-14. augusta vasaras nometnes-treniņa sociālā darba veicējiem izdegšanas sindroma profilaksei programma šeit>>> /Word fails/
   

(16) SKA/NC 2010./2011. gads
1.Mācību modulis "Ievads HIV/AIDS un psihiskās veselības problēmā" latviešu valodā šeit>>> /WinRAR ZIP arhīva fails/ 2.Mācību modulis "Atbalsts cilvēkiem pie īpašām vajadzībām, dzīvojot ar HIV/AIDS" latviešu valodā šeit>>> /WinRAR ZIP arhīva fails/ 3.Mācību modulis "Atbalsta grupas cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, un badija atbalsts" latviešu valodā šeit>>> /WinRAR ZIP arhīva fails/ 4.Mācību modulis "Līdzestība un psihiskā veselība" latviešu valodā šeit>>> /WinRAR ZIP arhīva fails/
Harm Reduction Study Visit Program Copenhagen, May 23-26, 2011
see here>>>
Ziemeļu Ministru padomes finansētais projekts "Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, dzīves kvalitātes uzlabošana" programmas "Nordic Council of Ministers’ Support Programme for NGOs in the Baltic Sea Region" ietvaros. Projekta "Improving the quality of life of People living with HIV/AIDS (PLHA) through developing the system for psychological and psychiatric care for PLHA in the North-West region" apraksts (angļu valodā) šeit>>>  /Word fails/ Projekta budžets šeit>>> /Excel fails/ Projekta budžeta izpilde šeit>>> /Word fails/
Final Narrative Report see here /Word file/ Final Financial Report see here>>> /Excel file/

Semināra "Ievads HIV/AIDS un psihiskās veselības problēmā" programma Tūjā, 04. - 06. februārī šeit>>> /Word fails/
Semināra "AIDS un psihiskā veselība: Konsultatīvais atbalsts cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS" programma Tūjā, 16. - 17. aprīlī šeit>>> /Word fails/
Latgales reģionālā semināra "AIDS un psihiskā veselība: Praktiskais darbs ar atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām" programma Dagdā, 20. jūnijā šeit>>> /Word fails/
Kurzemes reģionālā semināra "AIDS un psihiskā veselība: Praktiskais darbs ar atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām” programma Kuldīgā, 26. augustā šeit>>> /Word fails/
Vidzemes reģionālā semināra "AIDS un psihiskā veselība: Praktiskais darbs ar atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām" programma Ogrē, 09. septembrī 
šeit>>> /Word fails/
Mental health care of people living with HIV/AIDS research project, Phase 2, see description here /Word file, Īss satura izklāsts ziņojumam par infrastruktūras un veselības aprūpes finansēšanu - tai skaitā garīgas veselības aprūpi - cilvēkiem ar HIV/AIDS/ Aptaujas anketa par pakalpojumiem latviešu un angļu valodās šeit
/Word fails/ Informācijas vēstule ar aicinājumu pakalpojumu sniedzējiem aizpildīt anketu par pakalpojumiem šeit>>> /Word fails/ Identificēto pakalpojumu saraksts šeit Narrative Report on data collection here>>> /Word files/ Report on the 2nd Phase of the Research project, 10 EU countries here>>> /English, PDF file/
Rīkojums par projekta tāmes apstiprināšanu, 2. naudas tranšs šeit>>> /Word fails/
Rīkojums par projekta tāmes apstiprināšanu, 1. naudas tranšs šeit>>> /Word fails/ Budget status report see here>>> /Excel file/ NORDIC Narrative Report/Status Report till February 28th, 2011 see here>>> /Word file/

   

(15) SKA/EC 2009./2010./2011./2012. gads
National report from a study on mental health and HIV/AIDS.  Country report Latvia see here>>>
/Word file/
Eiropas Komisijas aģentūras "Executive Agency for Health and Consumers" finansētais projekts "AIDS un psihiskā veselība".
Projekta “Developing HIV/AIDS and mental health programs  in new EU countries – MAIDS” apraksts (angļu valodā) šeit>>>  /PDF file/ Projekta budžets (Biedrības "Apvienība HIV.LV" līdzekļi subkontraktēti LIGO MTÜ, Igaunija) šeit>>> /Excel fails/
Психическое здоровье и ВИЧ/СПИД - информационный документ "Глобальной инициативы в психиатрии", 2006 г. здесь>>> /PDF file/
Biedrības "Apvienība HIV.LV" valdes locekles S. Pūpolas atskaite par projekta ieviešanas sanāksmi
šēit>>>
Training "Introduction to HIV/AIDS and Mental Health", (module 1) Viļņā 2009. gada 16. - 20. novembrī, apmācību programma šeit>>> /Word file/ Training "Supporting People With Special Needs Living with HIV/AIDS", (module 2) Tallinā 2010. gada 10. - 13. aprīlī, apmācību programma šeit>>>  /Word file/ Training "Support groups for People Living with HIV/AIDS" and "Adherence and Mental Health", (modules 3,4) Varšavā 2010. gada 14. - 18. novembrī, apmācību programma šeit>>> /Word file/ Training for psychiatrists, psychologists, social workers etc, (modules 5,6,7) Sofijā 2011. gada 14. - 17. septembrī, apmācību programma šeit>>> /Word file/

   

(14) ITPC/TMAP/TIDES 2009./2010./2011. gads
MTT8 TMAP  Final report – Latvia (April 1, 2010 - March 31,2011) see here>>> /Word file/ Fact sheet: Update on Society's "Association HIV.LV" advocacy campaign plan for period since April 1, 2010 till March 31, 2011 see here>>> /Word file/ Advokācijas projekta TMAP budžeta izpilde: 2010. gadā šeit>>> /Word fails/ 2011. gadā šeit>>> /Word fails/ Final Budget Report see here /Word file/
Biedrības Apvienība HIV.LV starptautiskais pētījums ""Garām mērķim": Ārstēšanas pieejamība cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV/AIDS Latvijā" latviešu valodā šeit>>>  /PDF fails/
Finalized MTT8 Report on Access to Treatment for People Living with HIV (Latvia) for downloads available here>>> /PDF file/
Advocacy Campaign Plan for MTT8 follow-up, April 2010 - March 2011 see here>>>
Advocacy Campaign budget for MTT8 follow-up (TMAP/ITPC), April 2010 - March 2011 see here>>>  Rīkojums par projekta tāmes apstiprināšanu šeit>>> /Word fails/

International Treatment Preparedness Coalition: ITPC Missing the Target Report Number 8. Latvia's Report. Research Template and Guidance see here>>>  
Par advokācijas projektu ar mērķi paplašināt ārstēšanas pieejamību cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV/AIDS: Preses paziņojums šeit>>>  Galvenie secinājumi un rekomendācijas no Starptautiskā pētījuma "Garām mērķim": Ārstēšanas pieejamība cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV/AIDS Latvijā šeit>>>
Apvienības HIV.LV prezentācijas
HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sēdē 2010. gada 19. maijā
šeit>>>
Перевод адвокационного плана на русский язык здесь>>> /Word fails/
Interim narrative report see here /Word file/ Interim budget report see here /Word file/
Preses paziņojums "ROKAS NOST NO LĒTAJĀM INDIJAS ZĀLĒM!" šeit>>> /Word fails/
  

Apvienota brošūra ar biedrības "Apvienība HIV.LV" starptautisko pētījumu ""Garām mērķim": Ārstēšanas pieejamība cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV/AIDS Latvijā" un alternatīvo atskaiti Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas Speciālajai sesijai (UNGASS 2010) par 2001. gada Deklarācijas par saistībām attiecībā pret HIV/AIDS izpildi Latvijas Republikā latviešu valodā šeit>>> /PDF fails lejupielādei/ 2010. gada izdevums
  

(13) ITPC/TIDES 2010. gads
Biedrības "Apvienība HIV.LV" alternatīvā atskaite UNGASS par 2001. gada Deklarācijas par saistībām attiecībā pret HIV/AIDS izpildi Latvijas Republikā latviešu valodā 
šeit>>>  /Word fails/
International Treatment Preparedness Coalition /TIDES Foundation finansētais projekts  "Alternatīvā atskaite UNGASS"
"Rights for access restricted. Alternative UNGASS Reports."
This publication is to be released by civil society organizations working in the field of combating the HIV epidemic in Latvia, Lithuania, Tajikistan and Kazakhstan see here>>> (PDF file)
Альтернативный доклад для Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации объединённых наций (UNGASS 2010) на русском языке здесь>>> /Word fails/
Краткая версия доклада для публикации в международных источниках и представлению на Международной Конференции по СПИДу в Вене здесь>>> /Word fails/
Заключительный отчёт по проекту "Альтернативный отчёт UNGASS" на русском языке здесь>>>  /Word fails/

   

(12) ITPC/TPF/TIDES 2010. gads
Projekta skaitliskie rādītāji pa cietumiem
šeit>>> /Word fails/
214 ieslodzīto testēšanas pārskats pa vecumiem un ieslodzījumā pavadīto laiku šeit>>> /Word fails/
Testēto ieslodzīto, kuriem pirmreizēji atklātas antivielas, portrets šeit>>> /Word fails/

Testēšanas pārskati pa cietumiem (ieslodzīto brīvprātīgā konsutēšana un testēšana uz HIV/HCV/TB pabeigta 2010. gada septembrī un veikta sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Latvijas Infektoloģijas centru) šeit>>> /Word fails/
Projekta budžeta izpilde šeit>>> /Word fails/

HIV Kolaboratīvā Fonda / TIDES Foundation finansētais projekts "Sadarbība un veselība"; projekta aprakstu (krievu valodā) lasiet šeit>>> (Word fails)  Projekta budžets šeit>>> (Excel fails) Rīkojums par projekta tāmes apstiprināšanu šeit>>> (Word fails) Rīkojums par papildus aktivitātes tāmes apstiprināšanu šeit>>> /Word fails/
Vienošanās par sadarbību ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi šeit>>>  /Word fails/
Инструкция по тестированию на ко-инфекции в тюрьмах здесь>>> /Word fails/ Testēšanas pārskata veidlapa šeit>>> /PDF fails/ Опросник для клиентов программ снижения вреда и клиники туберкулёза здесь>>> Опросник для выяснения общественного мнения по проблеме туберкулёза здесь>>>
Описательный отчёт за период с 01.02.2010 по 31.07.2010 здесь>>>  Полный финансовый отчёт и сводка индикаторов здесь>>>  
Описательный отчёт за период с 01.08.2010 по 21.12.2010 здесь>>>

Atbalsta grupas tuberkulozes pacientiem nodarbību plāns šeit>>>/Word fails/ Atbalsta grupas apmeklētība šeit>>> /Word fails/
Atskaites par situācijas izpēti tuberkulozes ārstēšanā inficētajiem ar HIV Latvijā rekomendāciju daļa (latviešu valodā) šeit>>> /Word fails/
Atskaites par situācijas izpēti tuberkulozes ārstēšanā inficētajiem ar HIV Latvijā publiskojama daļa
(krievu valodā)
šeit>>> /PDF fails/
  

(11) MSD 2010. gads
Kompānijas Merck Sharp&Dohme atbalsts pacientu informēšanai par HIV infekciju un mājaslapas saturiskās pilnveidošanas darbiem. Finansējuma sadalījuma tāme šeit>>> /Word fails/
Brošūras "MAN NOZĪMĒTS EFAVIRENZS... REKOMENDĀCIJAS PACIENTIEM", 2010. gada izdevums, teksts latviešu valodā šeit>>> /PDF fails/
Finanšu atskaite par projektu šeit>>> /Word fails/
   

(10) GSK 2009./2010. gads
Biedrības "Apvienība HIV.LV" 2010.g. 06.-08. augusta vasaras nometnes-treniņa
sociālā darba veicējiem izdegšanas sindroma profilaksei programma šeit>>>
Kompānijas GlaxoSmithKline Latvia atbalsts biedrības "Apvienība HIV.LV" aktīvitātēm 2009. - 2010. gados. Aktīvitāšu apraksts un tāme
šeit>>>
Biedrības "Apvienība HIV.LV" 2009.g. 24.-26. jūlija vasaras nometnes-treniņa
sociālā darba veicējiem izdegšanas sindroma profilaksei programma
šeit>>>  Biedrības "Jaunatne pret AIDS" nodarbību programma šeit>>>
Projekta tāmes izpilde 2009. gadā šeit>>> (GlaxoSmithKline Latvia SIA finansējums Ls 1150,00) Saturiskā atskaite šeit>>> Rīkojums par projekta tāmes apstiprināšanu 2009. gadam šeit>>>
Projekta tāmes izpilde 2010. gadā šeit>>> (GlaxoSmithKline Latvia SIA finansējums Ls 1050,00) Saturiskā atskaite šeit>>>  Rīkojums par projekta tāmes apstiprināšanu 2010. gadam šeit>>>

 

(9) EATG/COPE 2010. gads
Brošūra "Rekomendācijas pacientiem ar HIV un C hepatītu: testēšana, ārstēšana, atbalsts" latviešu valodā šeit>>> /PDF fails/
European AIDS Treatment Group (EATG, Eiropas AIDS Ārstēšanas Grupa) 2010. gadā finansētais projekts: "Brošūra "Rekomendācijas pacientiem ar HIV un C hepatītu: testēšana, ārstēšana, atbalsts""
(latviešu valodā) Projekta tāme šeit>>> /Excel fails/
Tulkojamas brošūras teksts (krievu valodā) "Руководство по гепатиту С для людей, живущих с ВИЧ: тестирование, коинфекция, лечение и поддержка"
šeit>>> 
Finanšu atskaite par projektu
šeit>>>

(8) UNODC 2009./2010. gads
Gala ziņojums par projektu  "Zināšanas kā  HIV infekcijas ierobežošanas pamats" šeit>>> /Word fails/
Apvienoto Nāciju Narkotiku un Noziedzības Biroja (United Nations Office on Drugs and Crime) finansētais projekts darbam cietumos 2009. gadā "Zināšanas kā  HIV infekcijas ierobežošanas pamats".
Projekta apraksts šeit>>>

Trīspusēja vienošanās par sadarbību
(IeVP, HIV.LV, UNODC) šeit>>>

Rēķins
par UNODC sniegtajiem pakalpojumiem šeit>>>
Projekta skaitliskie rādītāji pa cietumiem šeit>>>
Starpposma ziņojums (2009. gada marts - 2009. gada septembris)

(7) King&Banzai/UNODC/JCDecaux 2009./2010. gads
Vides sociālā reklāma "Cik saprotošs būtu Tu, ja uzzinātu, ka Tavā kāpņu telpā dzīvo AIDS slimnieks?"
Rīgas pilsētas domes saskaņotie plakātu varianti šeit>>> /ZIP arhīvs, JPEG/ Tāme sociālās kampaņas izstrādei un realizācijai šeit>>> /Excel fails/ Paziņojums presei par kampaņas uzsākšanu šeit>>> / Word fails/ Vēstule pašvaldībām par kampaņas īstenošanu pilsētās 2010. gadā šeit>>> /Word fails/

  

(6) EATG/COPE 2009. gads
Brošūra "Iepazīšanās ar kombinēto antiretrovīrusu terapiju", tulkojums latviešu valodā. Lasiet šeit>>> /PDF fails/ 
European AIDS Treatment Group (EATG, Eiropas AIDS Ārstēšanas Grupa) 2009. gadā finansētais projekts: "Brošūra "Iepazīšanās ar kombinēto antiretrovīrusu terapiju"" (latviešu valodā) Projekta tāme šeit>>> /Excel fails/
Autortiesību turētāja atļauja tulkošanai šeit>>> /PDF fails/
Finanšu atskaite par projektu šeit>>>

(5) ITPC/TPF/TIDES 2008./2009. gads
Gala ziņojums par projektu "Latvijas Apvienības un Baltijas Pozitīvās Sadraudzības potenciāla attīstīšana" (krievu valodā) HIV Kolaboratīvām Fondam lasit šeit>>> (Word fails) 
HIV Kolaboratīvā Fonda / TIDES Foundation finansētais projekts "Latvijas Apvienības un Baltijas Pozitīvās Sadraudzības potenciāla attīstīšana"; projekta aprakstu (krievu valodā) lasiet šeit>>> (Word fails)
Kurzemes reģionālais seminārs „Sociālā darba metodika strādājot ar HIV apdraudētajām uzvedības grupām", programma šeit>>>  Latgales reģionālais seminārs „Praktiskais darbs ar atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām", programma šeit>>>  Zemgales reģionālais seminārs „Praktiskais darbs ar atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām", programma šeit>>>
Starpatskaite par projektu HIV Kolaboratīvām Fondam / TIDES Network, krievu valodā, lasiet šeit>>> (Word fails)
Finanšu starpatskaite, krievu valodā, lasiet šeit>>> (Excel fails)
Finanšu gala atskaite par pirmo naudas tranšu, TFR 08-03267, krievu valodā, lasiet šeit>>> (Excel fails)
Baltijas Pozitīvās Sadraudzības sammita Latvijā 2009. gada 28. - 31. augustā dienas kārtība šeit>>>
Gala ziņojums par projekta indikatoriem, krievu valodā, lasiet šeit>>> (Excel fails)
Finanšu gala atskaite par otro naudas tranšu, TFR 09-01570, krievu valodā, lasiet šeit>>> (Excel fails)
 
(4) GSK 2008. gads
Apvienības HIV.LV treniņš ar kompānijas GlaxoSmithKline Latvia atbalstu „Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt” (projekta apraksts) lasiet šeit>>>/Word fails/
Atskaite par projektu "Treniņš "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt" lasiet šeit>>> /Word fails/
 
(3) ITPC/TIDES 2008./2009. gads
Saturiskā atskaite par īstenoto projektu "Atbalsts Apvienības mājaslapai" (gala ziņojums) lasīt šeit>>> /Word fails/
Finanšu atskaite par īstenoto projektu lasīt šeit>>> /Excel fails/
TIDES fonda tehniskā palīdzība mājas lapas uzturēšanai serverī un attīstībai (projekta apraksts) lasīt šeit >>> /Word fails/
Starpatskaite TIDES fondam par tehniskās palīdzības apgūvi lasīt šeit>>> /Word fails/
 
(2) ĪUMSILS 2008. gads

Saturiskā atskaite par projektu "Mēs zinām kā palīdzēt un gribam, lai zinātu citi" lasīt šeit>>> /Word fails/

Projekts “Mēs zinām kā palīdzēt un gribam, lai zinātu citi”, valsts budžeta dotācija (projekta apraksts) lasīt šeit >>> /Word fails/ Projekta budžets šeit>>> (Excel fails)

Projekts "Mēs  zinām, kā palīdzēt un gribam, lai zinātu citi”: Interaktīvā semināra – treniņa “Pusaudži un HIV” Dagdā, 2008. gada 27. jūnijā programma/konspekts programma šeit>>> /Word fails/

Nodarbības Dagdā 25. aprīlī konspekts lasīt šeit >>> /Word fails/
Semināra Dagdā 22. februārī konspekts lasīt šeit >>> /Word fails/
Projekts “Mēs  zinām kā palīdzēt un gribam, lai zinātu citi”: izglītojošo semināru Dagdā programmas lasīt šeit >>> /Word fails/
Projekts “Mēs  zinām kā palīdzēt un gribam, lai zinātu citi”: atbalsta grupas Salaspilī nodarbību plāns lasīt šeit >>> /Word fails/
Projekts “Mēs  zinām kā palīdzēt un gribam, lai zinātu citi”: atbalsta grupas Tukumā nodarbību plāns lasīt šeit >>> /Word fails/
 
(1) UNODC  2007./2008. gads
Gala ziņojums par projektu "Esi labi informēts!" (PDF formātā)
Projekts “Esi labi informēts!”
, projekta apraksts, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime - Apvienoto Nāciju Narkotiku un Noziedzības Birojs)
Starpatskaite UNODC par projekta "Esi labi informēts!" norisi (krievu valodā) uz 2008. gada 01. maiju lasīt šeit >>> /Word fails/
 
Programatiskie dokumenti

National Program for limiting spread of HIV and AIDS in Latvia 2008-2012 in English  http://www.aidstar-one.com/sites/default/files/prevention/resources/national_strategic_plans/Latvia_2008-2012.pdf
    

Apvienota brošūra ar biedrības "Apvienība HIV.LV" starptautisko pētījumu ""Garām mērķim": Ārstēšanas pieejamība cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV/AIDS Latvijā" un alternatīvo atskaiti Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas Speciālajai sesijai (UNGASS 2010) par 2001. gada Deklarācijas par saistībām attiecībā pret HIV/AIDS izpildi Latvijas Republikā latviešu valodā šeit>>> 2010. gada izdevums
  

Biedrības Apvienība HIV.LV darbības īstermiņa stratēģiskais plāns laikposmam no 2008. gada jūlija līdz 2009. gada decembrim lasiet šeit>>>/Word fails/
  
PVO ekspertu ziņojums par HIV/AIDS ārstēšanas pieejamību un HIV inficēto aprūpi Latvijā, 2009. gads (angļu valodā). Evaluation of the Access to HIV/AIDS Treatment and Care in Latvia. A Report Prepared by Kees de Joncheere, Irina Eramova, Jenni Kehler, Ulrich Laukamm-Josten, Signe Rotberga, Anna Zakowicz       and Roger Drew, May 2009. Lasiet šeit>>> /Word fails/